Bijbelkring

Bijbelkringen:


Kennis van de Bijbel is belangrijk. Naast de zondagse eredienst is het daarom ook goed op andere momenten bij elkaar te komen. In onze grote gemeente is er daarom al jaren de mogelijkheid om ook in huiselijke kring het Woord van God te onderzoeken. Verder is onderling contact van wezenlijk belang. Dat zo de gemeente mag groeien in de breedte en in de diepte! Wij hadden in het afgelopen seizoen 11 groepen met in totaal 120 kringleden. Ook jongeren vanaf 15 jaar komen in kringen bijeen om de Bijbel te bestuderen. Dat gebeurt op zondagavonden bij gastgezinnen thuis.

Bijbelkringcommissie bestaat uit:

Laurens Mourik, Arie-Jacob Dekker en Plonie Prins (secretaresse).

Kerkdiensten

Agenda