Zondagsschool

NIEUWE INDELING KLASSEN 2019

 

Klas 1+2

Hervormd Centrum zaal 1

Aagje Korver

Lydia van Lingen

Pinie de Groot

 

Klas 3

Hervormd Centrum zaal 2

Caroline Blok

Corné Korevaar

Elizabeth den Besten

Miranda van Dasselaar

 

 

Klas 4+5

Hervormd Centrum zaal 3

Adriaan de Lange

Arik Schop

Liza den Otter

Mieke de With

Monika de Kluijver

 

 

Klas 6

Stoplicht boven

Leen Mastenbroek

Maria Klomp

Theo Vlot

Klas 7

Stoplicht beneden

Kees Boer

Mart Slob

Sander de Kluijver

 

 

Als zondagsschool hebben wij het doel om kinderen al van jongs af aan vertrouwd te laten worden met het Woord van God en het evangelie van Jezus Christus. In Psalm 78 lezen we dat God zelf zegt:


Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond.
Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien,
die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben.
Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht die Hij gedaan heeft.


Wij doen dit door elke week een verhaal uit de bijbel te vertellen, te zingen en te bidden met elkaar. Ook wordt er door de kinderen elke week een psalm geleerd en bij de oudere klassen teksten bijv. na aanleiding van Kerst, Pasen en Pinksteren.


Iedere zondag wordt er zondagschool gehouden van 14.00 tot 15.00 uur in het Hervormd Centrum en in ‘t Stoplicht. Kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom.

Kees Boer, Voorstraat 57, tel. 661207, voorzitter 
Theodora Hakkesteegt, Wilgenweg 3a,
0184-600498 en 06-41050070
secretaresse en penningmeester.


Kerkdiensten

Agenda