Zangkoor Habakuk

Kerst Sing in 2012

Jongerenkoor Habakuk is ontstaan nadat een enthousiaste groep jeugd een keer het initiatief genomen heeft een zangavond te organiseren voor de opening van het winterwerk.
Het bleek al gauw dat het niet bij 1 keer zou blijven en daarom
is er een commissie opgesteld om e.e.a. te gaan organiseren.

De commissie

De commissie is niet alleen belast met het opzetten en leiden van het  jongerenkoor maar tevens met het organiseren van een aantal avonden, voorafgaande aan bijzondere gebeurtenissen, die ingevuld dienen te worden volgens een bepaald thema en door
mensen uit de gehele breedte van de gemeente.

Er zijn al diverse avonden geweest voor, of uitvoeringen op de gemeentedagen tijdens de opening van het winterwerk.  Daarnaast zangavonden met veel samenzang rond Pasen en Kerst. 
Ook zijn er soms thema-avonden.

Deze avonden worden met zoveel mogelijk leden uit de gemeente ingevuld.

Te denken valt dan aan mensen die:

  • Een muziekinstrument bespelen.
  • Zingen (anders dan in het jeugdkoor)
  • Een persoonlijk woord als bijdrage.
  • De schriftlezing verzorgen
  • Een themagerelateerde bijdrage      (evt. extern iemand)
  • Samenzang
  • Anders

 

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Nico van der Vlist (kerkenraad)

Marieke Boer (notulist)

Maria Klomp (dirigent)

Tom de Waal

Wilbert Spruijtenburg

Harry Mons (voorzitter) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het Jongerenkoor:

Het koor werkt mee aan de invulling van de avonden als eerder genoemd.

Het koor is gemeente gebonden.

Het jongerenkoor is een prachtige manier de jeugd bij de gemeente te betrekken.

Wij hopen met het koor op een goede manier invulling te kunnen geven aan het gemeente zijn, saamhorigheid te bewerkstelligen rond het Woord, en met liederen tot Gods eer de naam van de Heere te loven en te prijzen.

Het koor bestaat momenteel uit ongeveer 25 jongeren.

Als begeleiding hebben jeugdtalenten als pianist, diverse (dwars)fluitisten,
een klarinet, drums en gitaristen.

Oefenen doet het koor op zondagochtenden na de dienst op bekendgemaakte data voorafgaand aan een uitvoering.

Voor het oefenen mogen wij het Hervormd Centrum gebruiken.

Wilt u/jij zich aanmelden of op de hoogte blijven van onze activiteiten of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met of mailen naar:

Harry Mons Tel:0618955543

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet namens de koorcommissie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda