Legaten en erfstelling

Testament
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt.
In een testament kunt u vastleggen aan wie en/of aan welke goede doelen u iets nalaat.
Eén van de goede doelen kan onze Hervormde Gemeente zijn.

Door testamentair een legaat of erfstelling vast te leggen steunt u onze gemeente ook na uw overlijden.
Een testament dient bij een notaris opgemaakt te worden. Als deskundige op dit gebied kan hij u ook aanvullende informatie geven.
Als u een legaat of erfstelling vast laat leggen, dan is het van belang om de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Tenaamstelling
Wilt u onze gemeente testamentair gedenken dan kunt u dat doen op naam van:

• College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Groot-Ammers

en/of 

• College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Groot-Ammers

Legaat

Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp.

Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u onze hervormde gemeente (voor een deel) als erfgenaam.

Onze bankrekeningen kunt u elders op de website vinden.

Kerkdiensten

Agenda