Aangepaste catechese

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Chr. Ger. Kerk te Noordeloos en onze Hervormde Gemeente wordt elke donderdag van 19:00-20:00 uur aangepaste catechese gegeven voor hen, die om verschillende redenen de gewone catechisatie niet meer kunnen volgen.
Ook de komende winter, DV. wordt deze catechisatie weer gegeven.


Ondersteuning wordt gegeven door:


mevr. A.H. van de Dool-Benschop,
mevr. A. Hakkesteegt-de Haan,
mevr. A. van Tienhoven-Voorthuizen.


Secretaris: Dhr. R. Hoepel, Verdisstraat 14, 4207 DE Gorinchem, tel: 0183-627577

Penningmeester: M. de With, Margrietstraat 6, 2964 CE, tel: 663283.

Kerkdiensten

Agenda