Zaaier


 

Bezorging “De Zaaier”:
mevr. J. Kooiman, Lijsterstraat 3, tel: 661604

 

Zondag 15 december

 

09.30 uur: Ds. J. W. Verboom (bediening Heilig Doop)

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 89 : 9 en 15 en n.m. Psalm 59 : 1 en 10.

 

Kinderoppas: Zondag 15 december: Groep 1: mevr. M. de Bruin, mevr. C. Bin, Joëlle v.d. Berg en Marijna Kortlever. Groep 2: mevr. A. de Vos en Hanna v.d. Berg. Zondag 22 december: Groep 1: mevr. J. de Jong, mevr. N. Lakerveld, Matt Bikker en Renze Donk. Groep 2: mevr. J. Visser en Rick Oosterlee.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Verantwoording collecten november: gewone collecten € 4.418,57; extra collecte € 1.139,40 en collecte onderhoudsfonds € 1.045,75. Per bank is € 2.130,- aan nagekomen giften voor de dankstondcollecte ontvangen waarmee de totale opbrengst komt op  € 12.331,75.

 

Voor de actie ‘vrijwillige bijdrage 2019’ is voor € 129.177 aan toezeggingen gedaan. Per begin december is hiervan € 108.350 ontvangen. Indien u een voor 2019 toegezegde vrijwillige bijdrage nog niet heeft betaald dan vragen wij u vriendelijk dit voor het eind van dit jaar te doen. Per bank zijn in november giften voor de kerk ontvangen van 1x € 100 en 2x € 50. Voor het uitzenden van de kerkdiensten € 50  en voor aangepaste catechisatie € 100. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Woord en Daad: Wij herinneren u graag aan de mogelijkheid om op de eerste zaterdag van de maand uw oud ijzer en andere metalen zoals koper, lood en zink door ons te laten ophalen. De opbrengst komt geheel ten goede aan ons adoptieproject in Burkina Faso. Neem contact op met Nel Muilwijk: 662038 / Sluis 43 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bij Nel Muilwijk kunt u ook altijd terecht voor kaarten en postzegels. We hebben weer mooie kerstkaarten voor een leuke prijs!  Helpt u mee verschil te maken voor de arme naaste? Het comité.

 

Kerstpostactie: Als Jeugdclub 15+ houden wij ook dit jaar weer de "Kerstpostactie"! U bespaart op de portokosten en steunt hiermee de Jeugdclub. NB: Wij bezorgen alleen post in Groot-Ammers. U kunt uw kaarten inleveren voor maandag 16 december 19.00 uur bij fam. de Jong, Gruttostraat 30 of fam. Erkelens, Emmastraat 15. Wilt u een afspraak maken om de post op te laten halen belt u dan naar 06-36570187. Uw post wordt dinsdag 17 december bezorgd. Kosten zijn €0,40 per kaart. Alvast bedankt namens de Jeugdclub.

 

Jeugdclub: Zaterdag 14 december ben je welkom op de thema-avond! Spreekster is Marijke Koers. Zij komt spreken vanuit stichting de Hoop. Aanvang 20.30 uur in het Stoplicht. Zaterdag 21 december binden we de schaatsen onder. Voor meer informatie en opgeven, houd Instagram en WhatsApp in de gaten.

 

Zondagsschool: Aanstaande zondag 15 december en zondag 22 december D.V. gaan we om 14.00 uur in de kerk met de kinderen oefenen voor het kerstfeest. Eerste kerstdag om 18.30 uur bent u allen hartelijk welkom op de kerstfeestviering. In de komende tijd houden we de huis-aan-huis-collecte voor het kerstfeest van de zondagsschool. Hartelijk aanbevolen. Heeft u geen contant geld in huis? U kunt ook collectebonnen in de collectebus doen of uw bijdrage overmaken op ons banknummer NL94RABO0323515479 t.n.v. Zondagsschool De Liefde. Hartelijk aanbevolen! Programmaboekjes van het kerstfeest kunt u vooraf opvragen bij Leonne Zwijnenburg 06-57210635 voor diegenen die thuis via de kerktelefoon luisteren of via YouTube meekijken.

 

Kerstconcert: Maandag 16 december 2019 geeft het Chr. Krimpens Mannenkoor een kerstconcert in de N.H. kerk te Groot-Ammers. Naast het mannenkoor zal medewerking worden verleend door de vocalgroep Viviane uit Groot-Ammers en Arie van der Vlist, orgel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen. Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is om 19.30 uur open. De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. Iedereen is van harte welkom. 

 

Kerstavond mannen- en vrouwenvereniging: Deze hopen zij te houden op D.V. woensdag 18 december om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. De avond is ingevuld met een aangepast kerstliturgie uit de Hervormde Vrouw van oktober 2019 en meditatie door dominee Verboom. Het thema is “Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid” en is tot de pauze ook mee te beleven via de kerkradio. Ook de Vrouwen Bijbelkring “Ruth” willen we hierbij van harte uitnodigen en verdere belangstellenden, dus ook niet leden! Om half acht staat de koffie gereed. Voel je welkom!

 

Evangelisatiecommissie – twee initiatieven: Op D.V. donderdagavond 19 en vrijdagavond 20 december hebben we een plaats gekregen op de boerenkerstmarkt van de Avonturenboerderij. Wij mogen op deze markt “het Kerstverhaal” vormgeven. Een mooie gelegenheid om op deze manier de bezoekers van de markt in aanraking te brengen met het Evangelie. De dag erna op 21 december hopen we naar de omgeving van de Koopgoot in Rotterdam te gaan om daar de mensen op een laagdrempelige manier met het geboorteverhaal van de Heere Jezus in contact te brengen. We zoeken nog mensen die mee willen op deze zaterdagmorgen om beschuitjes te smeren en/of deze uit te delen. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0184-661354. We willen u vragen om deze initiatieven met uw/jouw gebed te ondersteunen. De Heere werkt op het gebed!

 

Jongerenkring: D.V. donderdagavond 19 december is er weer jongerenkring/jonge lidmatenkring. We willen het deze keer met elkaar hebben over ‘onbekenden zeden en gewoonten in de Bijbel’. We bereiden uit het boekje Struikelblokken de Bijbelstudie uit hoofdstuk 2 voor. Daar gaat het over de spannende rivaliteit tussen Rachel en Lea. Het gaat over een familiedrama in Jakobs huisgezin, waarbij jaloezie, seks, afpersing en afgoden een rol spelen. In het gezin van God, Jakobs gezin, spelen blijkbaar al die dingen ook. Gods gezin bestaat uit onheiligen in zichzelf. De avond begint om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Ook als je nog niet eerder kwam, van harte welkom!

 

Zieken: Dhr. T. Hakkesteegt, Achterland 3a (2964LA), ligt nog op de Intensive Care in het Beatrixziekenhuis. Zijn toestand is nog steeds erg zorgelijk, maar we zijn de Heere ook dankbaar voor de lichtpuntjes die merkbaar mag zijn. Mw. J. Terlouw-Meerkerk, Fortuijnplein 11 (2964BE), werd in de afgelopen week overgeplaatst naar de revalidatieafdeling van Waerthove te Sliedrecht. Dhr. P. van Donk, Kerkstraat 39 (2964BT), mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Dhr. Bert van Dijken, Julianastraat 51 (2964BN), mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

 

Meeleven: We betuigen ons meeleven met Teus en Elly den Besten, Kerkstraat 11 (2964BT). In de nacht van zaterdag op zondag (8 december) overleed de zoon van Elly. Hoewel zij het overlijden van de zoon aan zagen komen, zijn zij toch door de snelheid waarmee zijn lichaam door de gevreesde ziekte werd geteisterd overweldigd. Een aantal keer eerder deden we in de kerk voorbede. Afgelopen zondag hebben we dit verdriet ook benoemd in het gebed tot God. Per abuis vermeldde ik daarbij dat het ging om de schoonzoon. Elly heeft uit haar eerste huwelijk een zoon en een dochter, daarom is het verdriet ook groot nu die ene zoon is weggevallen. De HEERE gaat onbegrijpelijke wegen. En tegelijk: de HEERE weet was het is om een Zoon aan de dood te verliezen. Hij versterkte en trooste Teus en Elly in dit alles.

 

Tot slot: Komende zondag wordt de Heilige Doop bediend aan Jarne Zwijnenburg, Leeuwerikstraat 26 (2964CB). Jarne wordt daarmee opgeschreven als dooplid van de kerk. Afgelopen zondagavond hoorden we dat de Kerk een planting is van de Eeuwige in deze wereld. En dat het nieuwe Jeruzalem boven de moeder van ons allen is (Gal. 4:26). Deze moeder boven is tegelijk onze moeder de Kerk hier op aarde. Wie nadert tot de Gemeente van Christus nadert namelijk tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn (Hebr. 12:22-23). Tussen het hemelse en aardse Jeruzalem is niet zo’n grote scheiding als dat wij er in ons denken van maken. Iemand zei zondag na de dienst: ‘Het is zo hoog, ik kan er maar amper bij.’ Inderdaad is moeder Jeruzalem hoog! Vrouwe Sion, de bruid van Christus, wortelend in de eeuwigheid, is een mysterie, een geheimenis, nauwelijks te bevatten, maar ondertussen wel het kloppende hart van de wereldgeschiedenis. We kunnen niet hoog genoeg van de Kerk denken, want zij wordt vervuld met Christus (Ef. 1:23)! We hebben deze Moeder nodig en we mogen haar aangrijpen in het gescheurde aardse kleed van het instituut. Ik heb liefde voor die hoge Kerk en juist daarom ook veel liefde voor de aardse, gebroken kerk. En nee, die aardse kerk is geen zuivere kerk, want die bestaat helemaal niet. In deze aardse kerk worden fouten gemaakt. Maar dat weten we, want de kerk bestaat bij uitstek uit zondaren. Dat is geen vrijbrief, maar als er fouten worden gemaakt is dat daarom ook geen verrassing. We zijn geen foutloze of perfecte christenen, maar kwetsbare christenen, waarin het bederf van de wereld nog steeds voortwoekert. Helaas. Ja, juist daarom zijn we kruiskerk. De moeder vindt haar thuis onder het kruis, zoals moeder Maria (Joh. 19:25). Levend van de Gekruisigde!

 

Een hartelijke adventsgroet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

09.30 uur: Ds. J. A. de Koeijer, Ermelo

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 43 : 3 en 4 en n.m. Psalm 58 : 1 en 8.

 

Kinderoppas: Zondag 8 december: Groep 1: mevr. T. Spruijtenburg, mevr. A. Muilwijk, Wendy Bikker en Evan van Kranenburg. Groep 2: Marjolein Donker en Diede den Hartog. Zondag 15 december: Groep 1: mevr. M. de Bruin, mevr. C. Bin, Joëlle v.d. Berg en Marijna Kortlever. Groep 2: mevr. A. de Vos en Hanna v.d. Berg.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor Stichting Ontmoeting.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 8 december is de collecte bestemd voor Stichting Ontmoeting. Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Stichting Ontmoeting ondersteund. In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde. Christelijke naastenliefde als drijfveer betekent dat medewerkers beseffen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf. Daarbij weten ze dat ieder mens kwetsbaar is en behoefte heeft aan ontmoetingen met anderen. Een dergelijke ontmoeting komt tot stand wanneer mensen presentievol er voor elkaar zijn. Vanuit deze drijfveer willen ze werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.

 

Correctie verantwoording: De nagift voor de dankdagcollecte ad € 50,-, die vorige week vermeld werd, werd ontvangen door de heer M. van Werkhoven. Hartelijk dank.

 

Verantwoording: de heer M. van werkhoven ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Via een bezoekdame is er €10,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank.

 

Kerstpostactie: Als Jeugdclub 15+ houden wij ook dit jaar weer de "Kerstpostactie"! U bespaart op de portokosten en steunt hiermee de Jeugdclub. NB: Wij bezorgen alleen post in Groot-Ammers. U kunt uw kaarten inleveren voor maandag 16 december 19.00 uur bij fam. de Jong, Gruttostraat 30 of fam. Erkelens, Emmastraat 15. Wilt u een afspraak maken om de post op te laten halen belt u dan naar 06-36570187. Uw post wordt dinsdag 17 december bezorgd. Kosten zijn €0,40 per kaart. Alvast bedankt namens de Jeugdclub.

 

Jeugdclub: aanstaande zaterdag 7 december is er geen jeugdclub. Zaterdag 14 december ben je welkom op de thema-avond! Spreker is Marijke Koers. Zij komt spreken vanuit stichting de Hoop. Aanvang 20.30 uur in het Stoplicht. 

 

Zendingscommissie: Ik heb nog enkele GZB-boekjes in voorraad, mocht u nog graag een boekje willen neem dan contact met mij op. Anja Kooiman. 0184-661604 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Er is ook een uitgave via het cbb voor slechtziend/ blinden beschikbaar.

 

Familie Geluk in Peru: Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat de familie Geluk voor een nieuwe periode in Peru aan de slag mag gaan, het was een spannende tijd. Er is gevraagd of ook wij onze bijdrage konden verhogen omdat de kosten behoorlijk gestegen waren. Mede dank zij uw giften konden wij als deelgemeente onze bijdrage verhogen. Zo mochten wij dit met vele anderen doen met dit mooie resultaat. Op D.V. dinsdag 21 januari 2020 hoopt de familie Geluk in ons midden te zijn op de zendingsavond die wij dan organiseren in hun verlofperiode. Alvast hartelijk aanbevolen om er dan bij te zijn.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, voor de jarigen van de maand november kunt u verzoeken indienen en dat waren: mw. N.A. van Arkel- de Jong, Bernhardstraat 33; mw. J. Domburg- den Boer, Opperstok 16; mw. M. Bikker- Littel, Irenestraat 7; mw. A.G. de Jong- de Vos, Bernhardstraat 25; mw. P.H.E. Duizer- Duizer, Margrietstraat 31; dhr. A.P. Spelt, Fortuijnplein 11a en dhr. J. Bikker, Irenestraat 7. U kunt uw verzoeken in de week van zaterdag 7 december t/m zaterdag 14 december inleveren op het bekende adres Pr. Hendrikstraat 20 of op e- mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Met hartelijke groet, Kees Aarten.

 

Van de jeugdraad: Komend voorjaar willen we ons in gaan zetten voor het diaconale HGJB-project ‘Geef Hoop!’. Met het diaconaal Project willen GZB en HGJB gemeenten uitdagen om geld op te halen om het werk vab Chiyembekezo (hoop) in Mozambique te ondersteunen en daarnaast Nederlandse jongeren bewust te maken van de diaconale roeping die we als gemeente hebben. Om dit project te gaan steunen willen we een eenmalige commissie vormen. Vanuit het jeugdwerk zijn er al een aantal mensen die mee willen helpen, maar we zijn op zoek naar meer gemeenteleden. Heeft u/jij zin om mee te doen, om met elkaar leuke acties te bedenken voor de gemeente en om je in te zetten voor dit project, laat het ons dan weten voor 20 december. Mailen kan naar Dick v.d. Berg ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), bellen mag ook: 06-13594522.

 

Ouderenmiddag: Graag willen wij u voor de Kerstmiddag uitnodigen D.V. dinsdag 10 december in het Hervormd Centrum. We beginnen om 14.30 uur met een mooi Kerstprogramma met medewerking van Mevr. Jannie den Besten uit Nieuw-Lekkerland. Ook hoopt Marrie van der Graaf te staan met zelfgemaakte kerstkaarten waarvan de opbrengst is voor “Voor elkaar Vakantieweken”. Na deze kerstmiddag hopen we aansluitend een broodmaaltijd met elkaar te hebben. Wilt u met ons mee eten dan graag even een telefoontje naar Fieke Donker (662311). Van harte welkom!!!                De ouderencommissie.

 

Vrouwenvereniging Bid en Werk: Op D.V. woensdagavond 11 december hopen we opnieuw bij elkaar te komen rondom Gods Woord. We behandelen bijbelstudie 5 ‘Maatwerk ik de gemeente’ (1 Timotheüs 5:1-6:2a) uit de Vrouw van oktober 2019. De avond begint om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Allen weer hartelijk welkom.

 

Oud papier: Op D.V. donderdag 12 december worden de volgende beladers om 18.00 uur op de haven verwacht: Marinus de Bruin, Arjan den Butter, Robert de Jong, Wil Jongeneel, Teus Klok en Ton de Kovel.

 

Uitslag stemmingsvergadering: Op de avond van dinsdag 3 december kwam de gemeente bij elkaar om haar stem uit te brengen met het oog op de nieuw te verkiezen diaken. Tijdens deze stemmingsvergadering is de volgende broeder verkozen: in de vacature diaken: T.F. den Otter, Graafland 15. Wij bevelen deze broeder aan bij de Heere en bidden dat zij onder Zijn heilig aangezicht tot een voor hen duidelijke beslissing mogen komen. De datum waarop zij hun beslissing uiterlijk kenbaar moeten maken is vastgesteld op D.V. dinsdag 10 december. Gedenkt u hem in uw voorbede alsook de andere broeder die op dubbeltal stond. De Heere gaat met hen Zijn eigen weg. Dat is een genadig perspectief.

 

Huis van de Waard: Het ‘Huis van de Waard’ is de naam van een samenwerkingsverband, op initiatief van de gemeente,  waarbij vrijwilligers zich samen met professionals inzetten om de verbinding tot stand te brengen en te versterken tussen alle inwoners van de gemeente Molenlanden. Er zijn nu in de gemeente Molenlanden vijf locaties van het ‘Huis van de Waard’ geopend. Onder andere ook locatie Liesveld in de Hof van Ammers (Bernhardstraat 15, 2964 BC Groot-Ammers). Iedere dinsdag is er van 09.30-12.00 inloopmorgen. Hier kunt u koffie drinken, een gesprek voeren, handwerken of een spel doen. Verder: u kunt de 2e, 3e en 4e donderdag van de maand, vanaf 16.30 uur gebruikmaken van de warme maaltijd. U bent van harte welkom! Leeftijd maakt niet uit. Voor informatie kunt u onder andere terecht bij Wil de Jong (0184-661707).

 

Bijbelavond: Geen zorgen voor morgen!? Dat is het thema voor onze 3e bijbelavond. We willen bij het licht van de Bijbel zoeken naar een balans tussen heilige onbezorgdheid en zorgzame verantwoordelijkheid. Uitgangspunt vormen de woorden van Jezus uit de Bergrede: Matt. 6:19-34 en woorden die Paulus schreef aan de Filippenzen, hst. 4:1-9. Ieder is weer van harte welkom op donderdag 12 december in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur en ronden uiterlijk 21.30 uur af.

 

Jubileum: Op 4 december is het 50 jaar geleden dat Dries en Marrie van den Broek Bernhardstraat 157 (2964 BC) in het huwelijk zijn getreden. Er is dankbaarheid dat ze zo lang voor elkaar zijn gespaard. Op de kaart staat ‘Elke dag opnieuw een teken van Gods goedheid en trouw’. Zo mogen ze dat ook ervaren, ook tijdens periodes van ziekte en zorgen. Op 3 januari hopen ze dit jubileum met hun kinderen, kleinkinderen, naaste familie en vrienden te vieren. Dan hopen de kinderen en kleinkinderen uit Denemarken ook over te komen, fijn dat zij er ook bij kunnen zijn. J. Korevaar

 

Doopaangifte: D.V. zondag 15 december zal de Heilige Doop worden bediend in het midden van de gemeente. Indien jullie je kind wilt laten dopen, dan kan dit voor 9 december doorgegeven worden aan de predikant via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0184-661354.

 

Zieken: Dhr. P. van Donk, Kerkstraat 39 (2964 BT), werd aan het einde van vorige week opgenomen in het Beatrix-ziekenhuis met longontsteking. Dhr. B. van Dijken, Julianastraat 51 (2964 BN), verblijft op het moment van dit schrijven (03/12) nog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam na een operatie aan zijn elleboog. De operatie is goed verlopen, maar het resultaat moet nog blijken. Bert van der Horst, Kerkstraat 31 (2964 BT), kreeg een goede uitslag van de scan, waaruit bleek dat het stabiel is gebleven. Daarvoor is hij dankbaar. Deze week zal hij zijn 24e infuus te krijgen. Mw. J. Terlouw-Meerkerk, Fortuijnplein 11 (2964 BE), werd in de afgelopen week na een val vanwege een hersenkneuzing opgenomen in het Erasmus MC in Rotterdam. Het laat zich vrij ernstig aanzien. We bidden de Heere dat er krachten mogen terugkomen. Dhr. Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964 AR), verblijft in De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht. Bid voor hem en zijn gezin in deze ingrijpende weg voor hen. Dhr. T. Hakkesteegt, Achterland 3a (2964LA) liep een darmperforatie op, door een gemene trap van een koe. Hij werd opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en zijn toestand is al meerdere dagen zeer zorgelijk. Hopend en biddend zijn we om hem heen, of de Heere uitkomst geeft. Hij sterke ook zijn vrouw en (klein)kinderen in deze uiterst spannende tijd.

 

Tot slot: We mogen terugzien op voorbereiding, viering en dankzegging van het Heilig Avondmaal. Tijdens deze drieluik stonden we stil bij de actuele adventsprofetie van Maleachi. Komende zondagavond gaat het over de Kerk, n.a.v. zondag 21 van de Heidelberger. De Kerk behoort tot het hart van het christelijk geloof. Niet voor niets belijden wij zondags met de Apostolische Geloofsbelijdenis de ‘heilige katholieke Kerk’ (Latijn: credo sanctam ecclesiam catholicam). Historisch en inhoudelijk gezien vind ik het rijker om te spreken van ‘ik geloof de heilige katholieke Kerk’ dan ‘ik geloof de heilige algemene christelijke kerk.’ Het woord ‘katholiek’ brengt namelijk verbinding aan met de 15 eeuwen voor de Reformatie (0-1500). Wij, hervormd-gereformeerden, zijn dus ook katholiek! (W.J. van Asselt) Dat is wel wat anders dan rooms-katholiek. Door de rooms-katholieken verbinden wij ‘katholiek’ al snel met Maria-verering, altaar, de mis, priester, aflaten, etc. Dat is jammer, want ‘katholiek’ betekent letterlijk zoveel als ‘over het geheel’. Het gaat erom dat we belijden dat de Kerk van Christus universeel en wereldwijd, over het gehele rond der aarde, door Christus verzameld wordt. Deze wereldwijde Kerk krijgt gestalte in het zichtbare instituut kerk. Tegelijk is de Kerk niet zichtbaar voor het oog, maar één in Christus door de Heilige Geest. Met dat we belijden dat we ‘katholiek’ zijn, zijn we bijv. verbonden met vervolgde christenen verspreid over de wereld en bijv. met christenen uit de Vroege Kerk. Ja, deze katholiek Kerk begon al in het paradijs, belijdt antwoord 54. Twee mensen, Adam en Eva, wandelden met God. ‘Waar twee of drie bijeen zijn…..’(Matth. 18:20) De Kerk is al met al een scheppingsgave, een paradijsbloem door God aan ons gegeven. ‘Kerkelijk’ en ‘katholiek’-denken in deze individualistische tijd werkt bemoedigend. Het geeft je bijvoorbeeld als enige christen op je werk het gemeenschappelijke besef: ‘Er zijn veel meer christenen, ik sta er niet alleen voor! Ik geloof de heilige katholieke Kerk!’

 

Vriendelijke groet, ds. J.W. Verboom

 

 

 

Zondag 1 december

 

09.30 uur: Ds. J. W. Verboom (bediening Heilig Avondmaal)

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom (dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 19 : 5 en 7 en n.m. Psalm 57 : 2 en 7.

 

Kinderoppas: Zondag 1 december: Groep 1: mevr. M. Spruijtenburg, mevr. E. Dekker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. R. Erkelens en Sabyne de Jong. Zondag 8 december: Groep 1: mevr. T. Spruijtenburg, mevr. A. Muilwijk, Wendy Bikker en Evan van Kranenburg. Groep 2: Marjolein Donker en Diede den Hartog.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de bekers aan de avondmaalstafel en de collecte bij de uitgang zijn voor Diaconale instellingen.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 1 december is de collecte zowel aan het “Heilig Avondmaal” als bij de uitgang bestemd voor “Diaconale instellingen”. Aan de volgende stichtingen zullen wij de collecte opdelen en overmaken: Stichting diaconaal Havenproject, Stichting de ondergrondse kerk, Stichting Share Zedek, Stichting Verpleegkundigen Israël, Siriz, Voedselbank Giessenlanden Zederik, Trans World radio, Aix de Provence, Stichting S.G.J. /Eleos, Zilt Leef en geloofsgemeenschap, Voor Elkaar Vakantieweken Hervormde Vrouwenbond en Stichting Gave. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Voedselbank inzameling: Opnieuw wil de diaconie een inzameling houden voor de “Voedselbank Giessenlanden-Zederik”. Zij helpen mensen die door omstandigheden tijdelijk onder de armoedegrens leven en zij verstrekken iedere week aan zo’n 90 gezinnen een pakket met levensmiddelen. Ook in ons dorp zijn er mensen, die er gebruik van maken. Nu willen we u/jou op deze wijze opnieuw de gelegenheid geven om het diaconaat heel concreet in te vullen, om te delen met de minder bedeelden onder ons. Voor de kerstpakketten is het meest behoefte aan de volgende producten: blikje fruit, runderknakworst, koffie, koffiemelk, blikje vis, blik soep, pot jam, appelmoes, macaroni en wat extra bijzondere producten voor de kerst. De producten kunnen op D.V. ZATERDAG 7 DECEMBER ingeleverd worden in het Hervormd Centrum van 9 uur tot 13.00 uur. Als u niet kunt op die tijd dan kunnen de producten voor die tijd ingeleverd worden bij diaken Marinus Schop, Marijkestraat 39. Voor meer informatie over de voedselbank verwijzen we u ook naar: www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl . Van harte bij u aanbevolen.

 

Verantwoording: Via de heer M. van Werkhoven kwamen twee giften voor de Kerk, beide ad € 20,-. Ook gaf iemand me nog een nagift voor de dankdagcollecte mee ad € 50,- Hartelijk dank.
Zendingscommissie: De Zendingsbussen hebben in de maand november € 1.765,55 opgebracht. Hartelijk dank voor al uw giften. De Zendingscommissie 

 

Begroting 2020: Het college van kerkrentmeesters heeft op basis van t.o.v. 2019 gelijk blijvende inkomsten een sluitende begroting 2020 aangeboden aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft de begroting in de vergadering van 30 oktober jl. voorlopig vastgesteld. Conform de kerkorde van de PKN ligt de begroting uiterlijk tot 4 december voor de gemeenteleden  ter inzage bij de penningmeester. Indien u de begroting wilt inzien kunt u met hem contact opnemen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 51788577).

 

Winterfair: Op D.V. zaterdag 30 november zal er in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers een winterfair zijn t.b.v. het steunfonds van Jaap en Mieke de With die uitgezonden zijn namens MAF naar Suriname. Kom gezellig langs tussen 10.00 uur en 14.00 uur en snuffel tussen speelgoed, cadeauartikelen, woonaccessoires, bakkerswaren, slaatjes, beenmode, kerststukjes, boeken, kaarten, fruit, snoep en erwtensoep. Kom iets drinken in de koffiehoek of geniet van een heerlijk broodje hamburger. Speciaal voor de kinderen is er een kinderhoek aanwezig. De Thuisfrontcommissie van Jaap en Mieke de With.

 

Mannenvereniging: Zij hopen bijeen te komen op D.V. woensdag 4 december a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Aan de beurt is de 5e Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van oktober 2018 wat gaat over “Maatwerk in de gemeente”  n.a.v. 1 Timotheüs 5 t/m 6 vers 2a. Hartelijk welkom.

 

Kerstconcert: Maandag 16 december 2019 geeft het Chr. Krimpens Mannenkoor een kerstconcert in de N.H. kerk te Groot-Ammers. Naast het mannenkoor zal medewerking worden verleend door de vocalgroep Viviane uit Groot-Ammers en Arie van der Vlist, orgel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen. Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is om 19.30 uur open. De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. Iedereen is van harte welkom.

 

Stemmingsvergadering: Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 november j.l is het volgende dubbeltal opgesteld in de vacature diaken(in alfabetische volgorde):

 

-br. T.F. den Otter, Graafland 15

 

-br. G.W. Spruijtenburg, Roerdompstraat 42

 

De stemmingsvergadering is D.V. dinsdag 3 december om 19.30 uur (precies) in het Herv. Centrum. De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen tijdens deze vergadering. Wilt u er rekening mee houden dat dit een besloten vergadering is die precies op tijd zal beginnen! Verder mogen we weten dat het gebed de beste voorbereiding is, ook voor deze bijeenkomst.

 

Van de kerkenraad: Met regelmaat wordt de gemeente opgeroepen om te gaan staan bij de slotzang in de eredienst. Soms gaan de gemeente direct staan als het orgel het voorspel van psalm/lied inzet en soms gaat de gemeente staan ná het voorspel. De kerkenraad stelt voor -indien we gaan staan- om op te staan ná het voorspel, kort voor het moment dat de organist inzet. Dit geeft meer eenheid tijdens het opstaan en voorkomt een wat ongelijke situatie voor de slotzang. Het is maar iets kleins. Maar de kerkenraad hoort nog weleens dat dit punt wordt genoemd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Overlijden: Op 20 november overleed, in de leeftijd van 90 jaren, mevrouwMaaike Maria van Hof – het Lam. Ze was geboren in Schoonrewoerd en trouwde in 1952 met Willem van Hof. Vele jaren woonden en werkten ze op de boerderij van haar ouders. In 2006 kwamen ze in ons dorp wonen op Margrietstraat 2. Sinds deze zomer was zij in het Kleinschalig wonen in de Hof. Zij was een hartelijke en gastvrije vrouw, die in alle eenvoud rustig haar weg ging, aan de zijde van haar man. Zeer gesteld op harmonie en vrede en trouw in het waarnemen van de dienst van de Heere. Nog maar 10 weken overleed haar man. Zo kwam er dubbele rouw bij hun enige dochter Herma en schoonzoon Arie Jongeneel en hun kinderen, Graafland 19 (2964BH). Dat grijpt diep in. We betuigen hen onze deelneming en wensen hen Gods blijvende, troostende nabijheid toe. Maandag jl. hebben we het lichaam van Maaike Maria van Hof begraven op de begraafplaats aan het Liesveld, na een rouwdienst, waarin we n.a.v. Psalm 23 en Lukas 19:10 hoorden dat de Goede Herder zondaren als ‘dwalende schapen’ opzoekt en redt. Want Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

 

 

 

Jubileum: Echtpaar Hakkesteegt-van Bergeijk, Gelkenes 60 (2964AD), gedenkt 30 november het 40-jarig huwelijksjubileum. De HEERE spaarde hen veertig jaren voor elkaar en met de kinderen en kleinkinderen. Destijds kwam Psalm 33:22 naar hen toe: ‘Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.’ Het eerste deel van deze tekst is een gebed, het tweede deel een gelofte om op de Heere te hopen, dat is: Hem te vertrouwen. Dat vertrouwen wensen wij hen van harte toe voor de toekomst, samen met de kinderen. In het bijzonder denken we daarbij ook aan hun zoon en ons aller vriend Dirk-Jan, die bij hen thuis woont.

 

Zieken: Dhr. Bert van Dijken, Julianastraat 51 (2964BN) onderging in het EMC te Rotterdam een ingrijpende operatie aan zijn elleboog, wat al twee keer eerder gebeurde en waarbij nu ook huidtransplantatie nodig was. Hopelijk geeft de Heere goede genezing en bovendien kracht voor hem, om de aanhoudende lichamelijke zorgen en de beperkingen die ze veroorzaken, te dragen. Mw. Aly Loeve, dr. Flohilstraat 1 (2964BZ), mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Daarvoor is zij erg dankbaar. We denken op deze plaats aan allen die tijdens deze herfst kampen met een herfstdip, overspannenheid, burn-outklachten, depressie, chronische neerslachtigheid. Ja, we denken aan allen die zichzelf op dit moment niet herkennen en in een ingrijpende identiteitscrisis zijn. We kunnen allemaal zomaar in een existentiële duisternis terecht komen. Er zijn mensen, veel meer mensen dan wij wel vermoeden, die lijden aan depressies. Dan lijkt het wel of er in hun leven geen enkel lichtpuntje meer te ontdekken is, dat alles zwart, uitzichtloos is. Zelfs de mooiste dingen spreken voor hen niet meer. Gevoelens vlakken af, ook het geloofsgevoel, God is verder weg dan ooit. Liefde van de omgeving of genegenheid van God bereikt hen niet meer. Zij lijden aan het leven. Zij zijn voor het gevoel door alles heen gezakt, voelen zich soms geslagen, schuldig aan zichzelf, terechtgekomen op een absoluut nulpunt. God is degenen die in Christus met jou nederdalen wil ter helle, Hij is de God die om Christus’ wil de diepste Godverlatenheid in ging voor jou. Hij van God verlaten, opdat wij nimmermeer van Hem verlaten zouden worden. Hij heeft Zijn Naam aan jou bekendgemaakt.  ‘Al ging ik ook door een dal … vol schaduw van de dood…, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.’ (Ps. 23:4)

 

Tot slot: Komende zondag is het nieuwsjaardag. Begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Dit nieuwe jaar begint met Heilig Avondmaal. In de kerk en in de Hof. Gevoed mogen we beginnen. Deze week hebben wij in het licht van Christus onszelf te beproeven/onderzoeken hoe onze gezindheid is. ‘Keer terug naar Mij en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.’ (Mal. 3:7b) Er zit een gevaar in zelfbeproeving. Wij hebben ervoor te waken dat wij om onze eigen as gaan tollen. De as van onze eigen innerlijke beleving, waarin van alles woelt en wisselt. Daarom hebben we onszelf ook altijd te beproeven in het licht van Christus. Hij is het Oriëntatiepunt en Referentiekader. Ga niet onder in jezelf, maar naar Hem blijven kijken! Naar Zijn beloven. ‘Vertrouw ik, onrustig zondaar, Hem?’ Laat je komen tot de tafel een pleiten zijn bij Hem, dat Hij waarmaakt wat Hij heeft beloofd. Ja, dat heet: God beproeven of Hij de vensters van de hemel over ons opent. ‘Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten.’ (Mal. 3:10) Komen tot de tafel bestaat dus uit jezelf beproeven, bovenal de HEERE beproeven, en verder: proeven aan Christus. Aan Zijn teerheid in breekbaar brood en fonkelende wijn.

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 24 november

 

09.30 uur: Ds. J. W. Verboom (voorbereiding Heilig Avondmaal)

 

18.30 uur: Ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 121 : 1 en 4 en n.m. Psalm 56 : 4 en 5.

 

Kinderoppas: Zondag 24 november: Groep 1: mevr. L. van Lingen, mevr. H. Verboom, Lairina v.d. Graaf en Hanna Maat. Groep 2: mevr. F. Crielaard en Florens de With. Zondag 1 december: Groep 1: mevr. M. Spruijtenburg, mevr. E. Dekker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. R. Erkelens en Sabyne de Jong.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Onderhoudsfonds Gebouwen.

 

Van de diaconie: Vooraankondiging VOEDSELBANK AKTIE D.V. zaterdag 7 december. Opnieuw willen wij een inzameling houden voor de voedselbank. Verdere informatie volgt volgende week.

 

Oproep RIJDERS!: Wie wil er ongeveer 1 x per 6 weken de dozen van de voedselbank uitdelen? Om 11.30 ophalen in Arkel en in Groot-Ammers uitdelen. Contact: Ineke Schop, tel. 0184-66 1771.

 

Verantwoording diaconie oktober: 6-10 t.g.v. Jemima €1.335,35; 13-10 t.g.v. Woord en Daad €1.267,65; 20-10 t.g.v. diaconie €1.086,75. Giften 4x €50,-, 1x €100,- en 1x €32,-. Ouderenmiddag 8-10 €114,25. Heel hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Verantwoording collecten oktober: gewone collecten € 3.613,10, extra collecte € 1.044,55 en collecte onderhoudsfonds € 1.232,05. Voor de actie ‘vrijwillige bijdrage 2019’ is voor € 129.177 aan toezeggingen gedaan. Per medio november is hiervan € 104.798 ontvangen.

 

Inclusief ontvangsten per bank bedroeg de opbrengst van de dankdagcollecte € 10.201,75. Per bank zijn in oktober giften voor de kerk ontvangen van 1x € 130 en  tevens 1x € 100 waarvan € 50 voor de kerk en € 50 voor de diaconie. Mevr. A. Hoek ontving bij ouderenbezoek € 50 voor de kerk. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Verhuizing: per 8 november 2019 is verhuisd mevr. P. de Vos- de Wit   van Graafland 30 naar Bernhardstraat 115, 2964 BC Groot-Ammers. Een goede tijd toegewenst in uw nieuwe woning.

 

Jeugdclub: Zaterdag 23 november D.V. gaan we naar het Tikibad! We verzamelen om 18.00 uur bij het Stoplicht. Geef je op via Whatsapp: 0636570187. Laat ook even weten of je kan rijden. Vergeet je zwemkleding niet! Kosten: €15,- p.p. Zaterdag 30 november is het Sinterklaasavond op de jeugdclub. Meer informatie volgt in de uitnodiging op Instagram en Whatsapp.

 

Kerstpostactie: Uw kerstkaarten op het dorp rond laten brengen en daarmee de jeugdclub steunen? Dat kan ook dit jaar weer. Meer informatie volgt. Denkt u er gerust al even over na en houdt onder andere de Zaaier in de gaten. De jeugdclub.

 

Vrouwenvereniging Bid en Werk: Op D.V. woensdagavond 27 november hopen we opnieuw bij elkaar te komen rondom Gods Woord. We behandelen bijbelstudie 4 ‘Trainen om niet af te vallen’ (1 Timotheüs 4:1-16) uit de Vrouw van september 2019. De avond begint om 19.45 uur in het Stoplicht. Allen hartelijk welkom.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, D.V. volgende week vrijdag 29/11  en maandag 2/12 om 19.30 uur kunt u uw toestel weer inschakelen voor een uitzending van K.O. waarin uw felicitaties en goede wensen gaan naar hen die in de maand oktober iets te vieren hadden. Alvast een gezegend luisteruur toegewenst en een hartelijke groet, Kees Aarten

 

Huwelijk: D.V. komende vrijdag 22 november hopen Joost de Jager en Daphne Weijgertze in het huwelijk te treden. Zij geven elkaar het Ja-woord in Kasteel Neerijnen, waarna ze een zegen hopen te vragen in de kerk van Varik. In de avond hebben zij het huwelijksfeest in Kesteren. Joost en Daphne gaan in eerste instantie wonen in Varik en hopen op termijn naar Nieuwpoort te verhuizen. Wij wensen hen als gemeente samen met hun ouders een gezegende dag toe en bidden hen een gezegende toekomst toe. 

 

Verdiepingsconferentie: In ons dagelijkse leven zien we technologische ontwikkelingen. Brengt dit de hemel of de hel op aarde? Welke ontwikkelingen zijn nu helpend en wanneer gaan we een ethische grens over? Hier wordt over nagedacht door jonge mensen op de verdiepingsconferentie. De hoofdlezing hierover wordt gehouden door Steven van den Heuvel. In het middaggedeelte wordt dit thema verder uitgediept in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende 4 workshops: Goddelijke grens?, Wijs met media, Groen doen voor Dummy’s en Openbaring over techniek en oordeel. Medewerking wordt verleend door o.a. Steven van den Heuvel, Wim Büdgen, Hannah van Rooij, ds. P. Wijnberger en Lennard van Prooijen (muziek). De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

 

Datum:           11 januari 2019

 

Tijd:                10.00-17.00

 

Locatie:          Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden

 

Nu ook tot 30 dec. vroegboekkorting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

 

Evangeliseren in Rotterdam: Het evangeliseren rondom ‘De Koopgoot’ te Rotterdam geeft telkens weer ruimte voor gesprek met andersdenkenden. Terugkijkend op een heel aantal ontmoetingen vullen verhalen onze gedachten. Het zijn verhalen waarin we blijdschap ervoeren bij het vervullen van onze opdracht om het Evangelie door te vertellen. Verhalen waarin Bijbels werden uitgedeeld, flyers doorgegeven en waar mensen soms in gesprekken aangaven dat ze er misschien iets mee ‘moeten’. Natuurlijk ook verhalen waarbij het niet altijd gemakkelijk was, maar ook dat heeft de Heere Jezus voorzegd. Dus we hoeven niet bezorgd te zijn. En terugdenkend aan al die ontmoetingen vervult het verlangen naar méér van de Heilige Geest onze harten. Van tevoren kun je soms tegen zo’n avond in Rotterdam opzien, maar achteraf vervult dankbaarheid en ontroering onze harten. God gaat door! Op D.V. zaterdagmorgen 21 december, kort voor Kerst, willen we opnieuw gaan evangeliseren rondom ‘De Koopgoot’ en dan willen we ook beschuit met muisjes uitdelen als teken van ‘geboorte’. We zoeken mensen die meewillen om beschuiten te smeren. Kun jij goed overweg met beschuit en muisjes, geef je dan op! Zo kun je praktisch evangeliseren, zonder woorden. Het opgeven kan telefonisch: 0184-661354 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Geboren: In het gezin van Arnoud en Leonne Zwijnenburg, Leeuwerikstraat 26 (2964CB), is zondagmorgen 17 november een zoon geboren met de namen Arne Dick. Zijn roepnaam is Jarne. Jarne is het broertje van Rebecca, Marinthe en Jaëlle. Wat mooi dat er na drie meisjes nu een jongen geboren mocht worden! Met moeder en zoon mag het goed gaan. We wensen het gezin de Heilige Geest toe. De Geest van liefde, zachtmoedige wijsheid en gebed. ‘Uw schepping ben ik in hart en nieren, Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik wil U bedanken daarvoor, dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.’

 

Bezinning op het Heilig Avondmaal: In verband met het Heilig Avondmaal van D.V. zondag 1 december is er voorafgaand op donderdagavond 28 november van 20.00-21.00 uur een bezinningsmoment in het Hervormd Centrum. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Censura Morum: Op donderdagavond 28 november zal er van 19.30-20.00 uur censura morum worden gehouden in het Hervormd Centrum, zaal 4. Wanneer er onderlinge hindernissen liggen op weg naar het Heilig Avondmaal kunt u dit delen met kerkenraadsleden. Het doel van censura morum is dat de Tafel van de Heere zuiver gehouden zal worden.

 

Zieken: Mw. Aly Loeve, dr. Flohilstraat 1 (2964BZ), onderging een speekselklierverwijdering in het ziekenhuis te Zwijndrecht, maar vanwege bijkomende ontsteking(en) ligt ze langer in het ziekenhuis dan verwacht. Dit is voor haar een teleurstelling. Op het moment van dit schrijven (19/11) is zij daar nog. ‘Maar op U zijn mijn ogen gericht, HEERE Heere; tot U heb ik de toevlucht genomen, laat mijn ziel niet berooid achter.’ (Ps. 141:8)

 

Waarheidsvriend voor de boeren!: In het blad van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, De Waarheidsvriend, zal in de komende uitgaven van D.V. 28 november en 5 december aandacht worden gegeven aan de zorgen waar de agrarische sector mee te maken heeft. De vraag is hoe de agrariërs ook geestelijk met de ontstane knelsituatie om kunnen gaan. Ds. J. Belder schrijft hier in deze twee uitgaven twee aansprekende artikelen over met als titel: 

 

- Agrariërs in de knel (28/11)

 

- Boerenleed en boerentrots (5/12)

 

Leest u De Waarheidsvriend niet? Een heel aantal exemplaren van deze Waarheidsvrienden zullen D.V. zondag 1 december en zondag 8 december onder de kerktoren liggen. U kunt er van de stapel eentje meenemen. Van harte aanbevolen!

 

Tot slot: 1. In de afgelopen week leefde ik mee met (bevriende) collega’s die een predikantenreis hadden naar Malawi. Eigenlijk had ik graag mee gewild, maar onlangs was ik al een week weg met dementerenden en hun mantelzorgers. En om twee keer kort achter elkaar een week uit de gemeente te zijn en los van eigen thuis, leek mij niet alles. Via blogs en vlogs hielden zij ons hier in Nederland goed op de hoogte van hun bijzondere ervaringen. Zij waren daar om christenen en predikanten daar te bemoedigen. Bemoediging is een wezenlijk onderdeel van zending en evangelisatiewerk (Hand 28:15/1 Thess. 5:11). Ook verkondigden zij daar -met behulp van een tolk- Gods Woord in een vreugdevolle kerkdienst. Ook Doop, Avondmaal en trouwdienst kwamen langs als liturgische hoogtepunten. Tevens werd onder andere een bezoek gebracht aan een jeugdgevangenis en aan een hospitaal. Schrijnende situaties werden in de ogen gekeken en tegelijk werd er soms onder die kruizen gezongen tot God. Natuurlijk mocht een jeepsafari niet ontbreken: zij zagen olifanten, cheeta’s, neushoorns en divers ander natuurschoon. Erg mooi werd dit alles beschreven en gefilmd. Voor het besef van zending en evangelisatie over landsgrenzen heen en voor de betrokkenheid op de Gereformeerd Zendingsbond, wil ik u van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op www.gzbexperience.nl/blogs/ en dan doorklikken naar ‘Predikantenreis Malawi 2019’.

 

2. Vanaf deze plek een hartelijke felicitatie aan vriend en broeder ds. A. van der Stoep en zijn vrouw Carolina te Nieuwland. Zij ontvingen zaterdag 16 november uit Gods wonderlijke hand een mooi mensje. Het is een meisje met de naam Sarah. ‘Mijn ziel en gebeente door U gekend, in mij was niets voor Uw ogen verborgen toen ik werd gevormd in het diepste geheim, prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien.’

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 17 november

 

09.30 uur: Ds. J. W. Verboom

 

18.30 uur: Ds. J. Muller, Bleskensgraaf

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 119 : 30 en 37 en n.m. Psalm 55 : 1 en 13. Kinderoppas: Zondag 17 november: Groep 1: mevr. A. Bikker, mevr. L. Zwijnenburg, Alissa en Tamara van Luik. Groep 2: mevr. L. Kostelijk en Mettanja de With. Zondag 24 november: Groep 1: mevr. L. van Lingen, mevr. H. Verboom, Lairina v.d. Graaf en Hanna Maat. Groep 2: mevr. F. Crielaard en Florens de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Verantwoording: De heer M. van Werkhoven ontving € 50,- voor de Kerk. Hartelijk dank.

 

Jeugclub: Aanstaande zaterdag 16 november is het voetbalavond met een hapje en een drankje. Welkom vanaf 20.30 in het Stoplicht! Zaterdag 23 november gaan we naar het Tikibad! We verzamelen om 18.00 bij het Stoplicht. Geef je op via Whatsapp: 0636570187. Laat ook even weten of je kan rijden. Vergeet je zwemkleding niet! Kosten: €15,- p.p.

 

Gemeente-ontmoeting Aanstaande zondagmorgen bent u na de dienst van harte welkom in het Stoplicht voor een gezellige ontmoeting met koffie, thee en limonade. Hartelijk welkom jong en oud!

 

Mannenvereniging: Zij hopen bijeen te komen op D.V. woensdag 20 november a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Aan de beurt is de 4e Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van september 2018 wat gaat over “Trainen om niet af te vallen”  n.a.v. 1 Timotheüs 4 vers 1-16. Hartelijk welkom.

 

Kerkenraad: De broeders J.P.J. Erkelens, Emmastraat 15, en D.L. de With, Achterland 19, hebben hun benoeming tot respectievelijk evangelisatie-ouderling en wijkouderling kunnen aanvaarden. Daarvoor is de kerkenraad de Heere God dankbaar. Broeder J.P. van Kranenburg, Graafland 73 heeft zijn benoeming tot diaken niet kunnen aanvaarden. Wij willen broeder Van Kranenburg hartelijk bedanken voor de tijd en de geestelijke energie die hij aan de overdenking van deze roep heeft willen besteden. De Heere geve Zijn genade over hem en zijn gezin. U en jij zullen te Zijner tijd op de hoogte worden gesteld van een nieuw dubbeltal dat de kerkenraad zal opstellen voor een diaken. Wij vragen hiervoor uw gebed.

 

Jonge lidmatenkring: Op D.V. donderdag 21 november is er weer jonge lidmatenkring. We lezen uit het boekje Struikelblokken als voorbereiding p. 24-29. Deze keer zullen we ons verdiepen in het bijzondere gebed van Jabes. Jabes bidt en vraagt God onbevangen om gebiedsuitbreiding en welvaart, mogen wij zo ook vandaag bidden? Of komen we dan terecht in health-and-wealth-gospel en hebben wij dit gebed anders te begrijpen? We zien weer uit naar een goede kringavond. Ben je jonger dan 35 jaar, schuif dan gerust aan in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur onder leiding van ds. Verboom. Welkom!

 

Zieken: Mw. A. den Hartog-Baan, Wilhelminastraat 3 (2964CP), is erg dankbaar voor alle medeleven die zij in de afgelopen weken heeft ontvangen en nog ontvangt. We bidden voor haar omdat zij bijna geheel blind geworden is. Zij is dankbaar dat ze nog wel enigszins contrasten ziet tussen licht en donker. Laten we voor haar bidden dat ze in deze weg, die een hele mentale en lichamelijke omschakeling betekent, toch door Gods zegen gedragen zal worden. Aly Loeve, dr. Flohilstraat 1 (2964BZ), onderging deze week in het ziekenhuis te Zwijndrecht een speekselklierverwijdering. Haar herstel zal, gezien de aanwezige chronische beperkingen, de nodige impact hebben. Laten we voor met haar meeleven. Een klein gebaar, een blik, een hand op de schouder, een knipoog, een warm woord, het is alles zo betekenisvol. Leen van der Graaf, Voorstraat 86 (2964AL), ontving een moeilijke uitslag uit het ziekenhuis. De uitzaaiingen in zijn lever blijken verdubbeld. Hij wacht nu op bestralingen, die vermoedelijk in januari starten. ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’ (Lukas 17:13). We leven mee met Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964AR). En met fam. den Besten, Kerkstraat 11 (2964BT). De zoon van Elly den Besten uit Hoogeveen is ernstig ziek. Hij heeft de gevreesde ziekte. ‘Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog: HEERE, ik word neergedrukt: wees U mijn Borg!’ (Jes. 38:14).

 

Tot slot: Per D.V. 1 juli 2020 komt er een nieuwe donorwet in Nederland. Deze nieuwe wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar automatisch ingeschreven staat in het Donorregister. Dit betekent dat, wanneer u en jij geen keuze laat vastleggen in het Donorregister, uw organen zullen worden gedoneerd in geval u hersendood bent verklaard door medici. Onlangs kwam dit weer opnieuw in het nieuws. Eerder heb ik een Bijbelavond gehouden en daarbij Bijbelse overwegingen ‘voor’ en ‘tegen’ op een rij gezet. Daarbij heb ik ook uiteengezet wat er bedoeld wordt met orgaandonatie. Van deze avond is een eenvoudige brochure uitgegeven. Wanneer u zich nog bezint op het donorschap, zou u deze brochure bij mij kunnen aanvragen. Eventueel heb ik deze ook digitaal voor u en jou. Veel wijsheid toegewenst in deze medisch-ethische overweging.

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

Zondag 10 november

 

09.30 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 34 : 5 en 6 en n.m. Psalm 54 : 1 en 2. Kinderoppas: Zondag 10 november: Groep 1: mevr. M. de Kluijver, mevr. C. de Vries, Rhodé v.d. Vlist en Bente de Bruin. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Janiene Hakkesteegt. Zondag 17 november: Groep 1: mevr. A. Bikker, mevr. L. Zwijnenburg, Alissa en Tamara van Luik. Groep 2: mevr. L. Kostelijk en Mettanja de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Plaatselijk Evangelisatiewerk.

 

Zendingscommissie: De Zendingsbussen hebben in de maand oktober € 1,452,70 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven. De Zendingscommissie 

 

Verantwoording: de heer M. van Werkhoven ontving twee giften van € 20,- voor de kerk. Ds. J.W. Verboom ontving een gift van € 50,- ook bestemd voor de kerk. De ouderlingen L. Mourik en J. Korevaar ontvingen tijdens huisbezoek € 100,- voor de kerk. Hartelijk dank voor al deze gaven!

 

Verhuizing: De fam. Rensen, Fazantstraat 3, is verhuisd naar Beatrixstraat 1b. Een goede tijd toegewensd in uw nieuwe woning.

 

Ammerse ontmoetings Brunch: We mogen iedere brunch opnieuw een inmiddels “vaste kern” gasten ontmoeten en ook nieuwe gasten aan de hand van gemeenteleden melden zich nog steeds aan. We zijn er dankbaar voor op deze manier het Evangelie door te mogen geven. A.s. zondag 10 november staan de deuren van de Eben- Haëzer school weer open vanaf 12.00 uur. We beginnen om 12.30 uur. Wij vragen u blijvend om gebed en nodigen u ook van harte uit met “iemand aan de hand” de brunch te bezoeken. Hartelijke groet, werkgroep AOB.

 

Jeugdclub: Zaterdag 9 november is de terugblik op het jeugdclubweekend. Met de weekendquiz, de film en de foto's blikken we nog een keer terug op het fijne weekend dat we met elkaar mochten beleven. 20.30 uur in het Stoplicht. Zaterdag 16 november voetbalavond! Houd Instagram in de gaten voor de uitnodiging en meer informatie. Welkom! Tot dan.

 

Ouderenmiddag: D.V. 12 november  hoopt Meindert Klaver van Stichting ‘De Ondergrondse Kerk’ ons na de pauze een presentatie te geven over het indrukwekkende werk van deze stichting. Graag nodigen we alle belangstellenden  uit. Hartelijk welkom om 14.30 uur in het Hervormd Centrum. Voor vervoer kunt u bellen met Willy Lekkerkerker, tel. 662541. De collecte tijdens deze middag is in z'n geheel voor de SDOK. De verkooptafel van Woord en Daad  staat opgesteld, zodat u eventueel ( kerst)kaarten kunt aanschaffen.

 

Vrouwenvereniging Bid en Werk: Op D.V. woensdagavond 13 november hopen we opnieuw bij elkaar te komen rondom Gods Woord. We behandelen bijbelstudie 3 ‘Gewone christen met een bijzondere roeping’ (1 Timotheüs 3:1-16) uit de Vrouw van juli/aug. 2019. De avond begint om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Allen hartelijk welkom.

 

Oud papier: Op D.V. donderdag 14 november worden de volgende beladers om 18.00 uur op de haven verwacht: Hans de Baat, Ronald Bloemendal, Ronald Broere, Dirk de Jong, Johan van Lingen, Jacco             Meijer, Thijs Willem Smits en Wilbert Spruytenburg.

 

Gemeente-ontmoeting: Zondag 17 november is iedereen na de morgendienst weer van harte welkom in het Stoplicht voor een ontspannen ontmoeting tussen gemeenteleden met daarbij een kopje koffie, thee of limonade. Hartelijk welkom jong, ouder en oud!

 

Kerkklokradio: Aanstaande zondag is er weer een uitzending van Kerkklokradio verzorgd door onze gemeente. De ochtenddienst wordt uitgezonden en ‘s avonds tussen 20.00 uur en 22.00 uur kunt u luisteren naar programma Samen tot Gods eer. Eerste uur is het thema DANKBAARHEID  en tweede uur kunt u luisteren naar de verzoeknummers. Te beluisteren via 107fm, analoog Ziggo 105.90molenwaard, digitaal Ziggo 915 Molenwaard.

 

Doop: Afgelopen zondag werd Ziva Maria van der Grijn gedoopt. Zij ontving daarbij een persoonlijke tekst vanuit Jesaja 60:2 en 5a: ‘Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen.’

 

Bijbelavond: ‘Help! Ik heb een conflict…’ Dat is het thema voor onze tweede bijbelavond van dit seizoen. Conflicten, groot of kleiner: helaas hadden of hebben velen van ons er wel eens mee te maken. Heel ingrijpend soms. Hoe stel je je daarin op? Hoe kom je tot een oplossing? Is het altijd wel oplosbaar? Wat zegt God in dit verband in Zijn Woord? Opnieuw luisteren we naar woorden van Jezus uit de Bergrede (Matth. 5:23-26 en 38-48), uiteraard verbonden met andere bijbelwoorden en we hopen daaruit lessen te trekken. Iedereen is weer van harte welkom op donderdag 14 november in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur en ronden uiterlijk 21.30 uur af.

 

Oudste: Ons momenteel oudste gemeentelid, mevrouw N.A. van Arkel-de Jong, Bernhardstraat 33 (2964BC) mocht afgelopen dinsdag haar 99e verjaardag gedenken. Een bijzonder hoge leeftijd heeft God haar gegeven en ze mocht dit in een goede gezondheid met haar geliefden en haar medebewoners in de Hof vieren. We feliciteren u van harte met dit heuglijke feit en wensen u Gods zegen toe voor de komende tijd. Hij geve u door Zijn genade, wat staat in psalm 92. ‘In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is.’                                                      M. van Werkhoven

 

Overlijden: Op woensdag 30 oktober overleed op 78-jarige leeftijd in het verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht, Hennie van der Hek - Klomp. Zij werd geboren op Gelkenes en trouwde in 1962 met Martien van der Hek uit Schoonhoven. Ze woonden op diverse plaatsen in de omgeving. De laatste periode, voordat ze een jaar geleden beiden naar Waerthove verhuisden, woonden ze op Stellingmolen 29 in ons dorp. Al namen haar krachten en geestvermogens de laatste tijd zienderogen af, toch kwam haar overlijden nog vrij plotseling en onverwacht. We betuigen onze deelneming met dit grote verlies aan haar man en de 2 dochters en 1  zoon met hun gezinnen en de verdere familie, die achterblijft. Dinsdag 5 november jl. hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan het Liesveld, na een rouwdienst in het ‘Hervormd Centrum’. Daarin klonken woorden van God uit Spreuken 31:19 en 20, verzen die letterlijk van toepassing waren op de overledene. We hoorden ook, dat aan het einde van dit hoofdstuk het belangrijkste staat, nl. dat een vrouw die de HEERE vreest, geprezen zal worden. Vanzelfsprekend geldt dit evenzo voor een man die de HEERE vreest. Dan is er hoop en uitzicht over dood en graf heen, door Jezus Christus, onze Heiland.        M. van Werkhoven

 

Zieken: Dhr. G. Muilwijk, Sluis 43 (2964AS), mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Thuis zal hij verder herstellen en revalideren. We denken verder ook aan dhr. C. Zwijnenburg, Emmastraat 13 (2964BD). Hij zit in een proces, waarin wij hopen en bidden dat er nog extra krachten bij mogen komen. De hersenwereld is een kwetsbare wereld. Het is dan ook een traag proces dat veel geduld van ons vraagt. Tegelijk is het ook een heel persoonlijk proces waarin acceptatie van ‘levend’ verlies een plek wil krijgen. Acceptatie dat de ander niet de partner/ouder is, zoals je die kende. Acceptatie ook bij de getroffene zelf, die er zelf niets aan kan doen. Verdriet en boosheid kunnen soms de overhand nemen. Het kan een gevoel van koerswijziging in het leven of zelfs gevoel van ontwrichting van het leven geven. Laten we luisterend, biddend en met medeleven heen staan om partners en kinderen van hen die hersenletsel hebben opgelopen. We denken hierbij ook aan familie Van der Graaf, Sluis 26 (2964AR). Maar ook aan andere gezinnen, huwelijken of huizen waar soms niet-aangeboren hersenletsel is. ‘HEERE, U doorgrondt en kent mij.’ (Ps. 139:1)

 

Tot slot: Een vriendelijke groet vanuit de pastorie, Fam. Verboom

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 november

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (bediening Heilige Doop)

 

18.30 uur: Ds. T. van Bruggen, Streefkerk

 

Woensdag 6 november (Dankdag voor gewas en arbeid)

 

14.00 uur: Ds. J.W. Verboom

 

19.30 uur: Dhr. M. van Werkhoven

 

Zingen voor de dienst: 3/11: v.m. Psalm 92 : 1 en 2 en n.m. Psalm 53 : 1 en 5. 6/11: v.m. Psalm 62 : 4 en 7 en n.m. Psalm 65 : 6 en 7.

 

Kinderoppas: Zondag 3 november: mevr. G. Vlot, mevr. J. Kranenburg, Jade de Mik en Tamara Stolk. Groep 2: mevr. E. de Bruin, Adrian de With en Matthijs de Jong. Woensdag 6 november: Groep 1: mevr. R. de Jager, Edwin Roest en Daniël Jongeneel. Groep 2: mevr. H. de Bruin en Inge de Groot. Zondag 10 november: Groep 1: mevr. M. de Kluijver, mevr. C. de Vries, Rhodé v.d. Vlist en Bente de Bruin. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Janiene Hakkesteegt.

 

Collecten: 3/11: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is de najaarszendingscollecte voor de GZB. 6/11: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is de bijzondere dankdagcollecte voor de Kerk.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 3 november is de collecte bestemd voor de GZB (najaarscollecte). Een nieuw begin in Colombia. July’s familie heeft een dubieuze rol gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds onder. Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk. Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk. Dankzij een beurs van de GZB studeert ze nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken. Helpt u mee? Zodat July andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk? Voor € 20 per maand helpt u een student met boeken en onderwijsmaterialen. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Verantwoording:  Via een bezoekdame ie er een gift van €50,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank.

 

Kerkrentmeesters: In verband met de ontstane vacature in ons organistenteam zijn we verheugd u mede te kunnen delen dat we daarvoor vervanging hebben gevonden. Daarvoor, en gelijk ook ter uitbreiding van het team, zijn twee organisten van binnen onze eigen gemeente bereid dit op zich te nemen. Dit zijn Ties Mons en Leo Verhaar. Zij zullen in de rest van het jaar de open beurten vervullen en vanaf volgend jaar mee gaan draaien in het rooster. We wensen hen hierbij Gods onmisbare zegen toe.

 

Herinnering Reformatie herdenking: Vanavond, vrijdag 1 november, is er een Reformatie herdenking in de kerk om 19.30 uur.

 

Jeugdclub: Aanstaande zaterdag 2 november is de eerste thema avond van het seizoen. Leen Koster is de spreker deze avond. We beginnen om 20.30 uur. Zaterdag 9 november is de terugblik van het jeugdclubweekend. We genieten nog even na met de weekendquiz, de film en de foto's! Welkom!

 

Bijbelstudie 15+: Tijdens het jeugdclubweekend zijn de boekjes voor het Bijbelstudieseizoen uitgedeeld. Was je niet mee op weekend, maar wil je wel naar de Bijbelstudieavonden komen, stuur dan even een mailtje naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dan zorgen we dat jij ook een boekje krijgt. Welkom!

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, u kunt verzoeken indienen voor hen die in de maand oktober iets te vieren hadden en dat waren: mw. W. de Kluijver- Maasland, Fortuijnplein 10; mw. A.J. den Hoed- Stoel, Margrietstraat 39; mw. C. Hakkesteegt- Ooms, Willem de Zwijgerstraat 6; mw. A.A. Versluis- van Bezooijen, Bernhardstraat 109; mw. F.M. den Hartog- van der Grijn, Julianastraat 90; dhr. L. de Bondt, Lijsterstraat 35; dhr. P. Rietveld, Wilgenweg 7; dhr. H. van der Graaf, Bernhardstraat 45 en dhr. J. de Vos, Emmastraat 5. Vanaf zaterdag 2 november t/m zaterdag 9 november worden uw verzoeken weer verwacht op het bekende adres Pr. Hendrikstraat 20, 2964CL of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een hartelijke groet, Kees Aarten.

 

Voedselinzamelingsactie Dorcas: ‘Ik heb honger gelden en gij hebt Mij te eten gegeven’, zegt de Heere Jezus in Matth. 25 en daarom even druk voor een medemens in nood. Boodschappen doen voor uw medemens die 2000 km verderop woont. Geven uit dankbaarheid van onze welvaart, want wat zij missen hebben wij onder handbereik. In afhankelijkheid van God willen we duizenden mensen in Oost-Europa een voedselpakket aanbieden, om zo de liefde van de Heere Jezus in praktijk te brengen. De inzamelingsactie is D.V. 8 en 9 november bij de supermarkt. Hartelijk aanbevolen

 

Oproep kerkrentmeesters: Op D.V. woensdagavond 27 november 19.30 uur willen we in de kerk een bijeenkomst houden voor alle mensen die in de diensten beschikbaar (willen) zijn als hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, BHV’ers, EHBO’ers, verpleegkundigen en artsen. Onder leiding van Jan Fredrikze kan er dan wat gebrainstormd worden over de hulpverlening tijdens kerkdiensten. Wellicht is er ook wat ruimte voor oefening. Meestal gaat het goed, maar het is ook goed om er vorm aan te geven zodat een ieder weet wat de taken op dat moment zijn. Van harte hiervoor uitgenodigd. Graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je er bij wilt zijn.

 

Winterfair: Op D.V. zaterdag 30 november 2019 zal er in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers een winterfair worden gehouden. De opbrengst van deze verkoping zal bestemd zijn voor het werk dat Jaap en Mieke de With via MAF in Suriname mogen doen. De voorbereidingen voor deze verkoping zijn in volle gang en daarbij kunt u ons helpen! Wij zijn dringend op zoek naar:

 

         bakkers (die cake/taart willen bakken)

 

         pannenkoekenbakkers (die thuis een stapel pannenkoeken willen bakken)

 

         mensen die erwtensoep willen maken

 

         vrijwilligers, die ons tijdens de verkoping kunnen helpen.

 

         puzzels, gezelschapsspellen (inleveren op Kerkstraat 5F)

 

Voor vragen en ideeën kunt u contact opnemen met Anita de With (0184-686901 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Liesbeth Hoogendijk (06-45550065 of   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

 

Uitslag van de stemmingsvergadering: Op de avond van dinsdag 29 oktober kwam de gemeente bij elkaar om haar stem uit te brengen met het oog op de nieuw te verkiezen ambtsdragers. Tijdens deze stemmingsvergadering zijn de volgende broeders verkozen: in de vacature ouderling: D.L. de With, Achterland 19, in de vacature evangelisatie-ouderling: J.P.J. Erkelens, Emmastraat 15, in de vacature diaken: J.P. van Kranenburg, Graafland 73. Wij bevelen deze broeders aan bij de Heere en bidden dat zij onder Zijn heilig aangezicht tot een voor hen duidelijke beslissing mogen komen. De datum waarop zij hun beslissing uiterlijk kenbaar moeten maken is vastgesteld op D.V. dinsdag 5 november. Gedenkt u hen in uw voorbede alsook de andere broeders die op dubbeltal stonden. De Heere gaat met hen Zijn eigen weg. Dat is een genadig perspectief.

 

AOB: Op D.V. zondag 10 november zal er weer Ammerse Ontmoetingsbrunche zijn in de Eben-Haëzerschool. Deze zal zijn van 12.30-14.00 uur. Van harte welkom om eens te komen en iemand mee te nemen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het Evangelie.

 

Dankdag: Op dankdagmiddag zullen we met de kinderen in de middagdienst stil staan bij het thema ‘Goed bericht.’ De dienst zal extra gericht zijn op de kinderen, dus neem je vriendje of vriendinnetje maar mee.

 

Catechese vervalt: In verband met dankdag volgende week is er geen catechese voor onze jongeren. De belijdeniscatechese op maandagavond zal wel doorgaan! We verwachten de jongeren op woensdag in de kerk om samen Gods Naam te prijzen en ons door Gods Geest klein te maken voor Hem. Welkom!

 

Zieken: Dhr. P. Kortleve, Kerkstraat 58 (2964BV), mocht vorige week dinsdag thuiskomen uit het ziekenhuis. Hij werd gedotterd en er zijn 2 stents bij hem geplaatst. Mevr. G. de Kruijk-Prins, Bernhardstraat 139 (2964BC), maakt een moeilijk periode door en moet op nieuwe medicatie ingesteld worden. Dhr. J.A.C. van Arkel, Meeuwenlaan 2 (2964HB), kreeg te horen dat de tumoren iets kleiner zijn geworden. Zijn lichaam mag nu een aantal weken rust krijgen en dan zal hij 27 november de 13e kuur ontvangen. Hij is -samen met zijn vrouw en kinderen- dankbaar dat God tot zover de medicatie wilde zegen. Aan God alle eer, die ook vandaag de wonderen geeft. Ook het wonder van een goede conditie. Pieter van der Graaf, Sluis 26, verblijft in revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht. We bidden dat hij met kleine stapjes steeds verder vooruit mag gaan. Op die weg mogen we ook bidden om geduld en volharding. Met ingang van deze week mag hij in de weekenden (voor een deel) thuis zijn naast zijn interne opname in Utrecht. Waarschijnlijk volgt dan vanaf december een verder revalideren in dagbehandeling. Dat is ook bidden om Gods zegen zodat hij steeds beter weer zelfstandig kan functioneren. Laten we blijven bidden voor zijn vrouw en kinderen. Omgaan en geduld hebben met een man en vader die hersenbeschadiging heeft opgelopen vraagt wijsheid, tact, geduld en veel liefde. Gert Muilwijk, Sluis 43 (2964AS), werd opgenomen in het Beatrix-ziekenhuis met een heftige blaasontsteking. Het ziet ernaar uit dat hij deze week in het ziekenhuis zal zijn. Moge in al deze levenssituaties de Geest van liefde regeren. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij bedekt/gelooft/hoopt en verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit (1 Kor. 13).

 

Doop: Komende zondag zal Ziva van der Grijn worden gedoopt. De naam ‘Ziva’ betekent ‘glans van God’. Het woord ‘glans’ op zichzelf roept vele gedachten op. Het brengt als vanzelf bij de vraag: Wat geeft jouw leven glans? Komende zondagmorgen zal het daarom gaan over de allesovertreffende glans van God en de weerkaatsing daarvan op het gezicht van Mozes (Ex. 34:29-35) en op de levens van Zijn kinderen (2 Kor. 3).

 

Tot slot: Onlangs was ik mee met een vakantieweek voor dementerenden en hun mantelzorgers. Het was een kostbare week met veel indrukken en herinneringen. We vormden met 20 gasten en 15 vrijwilligers een groep van 35 mensen. Met elkaar waren we een soort leefgemeenschap. Los van het alledaagse wereldje, hadden we vooral elkaar en God. En toen wij ’s morgens als vrijwilligers onze gasten in de lange loopgang van het hotelgebouw wakker zongen, voelde ik me helemaal een monnik, die elke morgen het ritme van psalmen en lofliederen aanhoudt. We verbleven in een nostalgisch museumhotel. We bezochten een vlindertuin met een oude bus uit 1975. We maakten wandelingen naar het nabije dorp, gewoon om koffie te drinken met worteltaart. We beleefden een onvergetelijke koorzangavond, waarbij een panfluit ons meenam naar dankbare toonhoogten. Het raakte me dat sommige gasten werkelijk ontroerd waren om na jaren weer op zondags in de kerk te zijn. Bijzonder hoe een dementerende man zichzelf houdt aan Gods Woord door elke dag Bijbelteksten op een briefje te schrijven. Onnavolgbaar om te merken dat waar iemand soms alles lijkt te vergeten, deze toch nog diepgaand over Christus en Zijn verzoenend werk kan spreken. Heerlijk om te merken dat onbereikbare mensen, die niet of weinig meer spreken, opleven bij het horen van psalmen, wat merkbaar is aan rimpels in het voorhoofd, ogen die extra opengaan, een traan in de ooghoek of extra slijmvorming. Ook het gesprek met de dierbaren die voor hun dementerende man, vrouw of moeder zorgen was verrijkend. ‘Je wilt er in het begin niet aan’, merkte een mantelzorgster op. ‘Je hoopt dat het ouderdomsvergeetachtigheid is’, zei een ander. En nog wat uitspraken: ‘De vele zorg die je dag in dag uit hebt’. ‘De lichamelijke aanraking komt niet meer vanzelf, dat mis ik’. ‘Hij is altijd zo moe’. ‘Ik word zelf moe van het herhalen.’ Daarbij trof me in alles de liefdestaal die werd geuit richting de dementerende. ‘Hij is altijd goed voor mij geweest’, zei iemand. Een ander zei: ‘Hij is zo lief, ik zorg gewoon voor hem, hij is een schat.’

 

Ik vind het een zegen om een week deze gebrokenheid in de ogen te hebben mogen zien en te merken hoe mensen daarmee omgaan. Het is een zegen om daarin samen met hen op te laden door te bidden, te zingen, Bijbel te lezen of eropuit te gaan en samen koffie te drinken. En daarbij werden natuurlijk ook de diepe vragen soms  gesteld: ‘Wat is de zin hiervan? Wat probeert God mij te zeggen? Hoe worden wij geroepen te midden van dit alles?’ Die zoektocht naar zingeving in de kwetsbaarheid helpt ook om het vol te houden om toe te leven naar Zijn toekomst, waar eens alles nieuw wordt. In de hemel zal geen herhalen meer zijn, geen corrigeren, geen vreemd gedrag, geen dwalen, geen gebrek aan aanraking, geen angst voor verlating, geen gebrek aan oriëntatie of herkenning, geen verdriet over een langzaam aards sterven. Nee, dat zal daar niet zijn. Daar zal Christus zijn. En de ontmoeting met Hem en de Vader. Dat zal wat zijn! En daar zullen Gods kinderen kennen, zoals zijzelf gekend zijn door Hem. Zij zullen daar zijn, omdat God hun zonden vergeten is. Wat een zegen dat God wat dat betreft ook een Vergeter is. Ja, de akelige dementie laat ons roepen: ‘Maranatha’.

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda