Zaaier


 

Bezorging “De Zaaier”:
mevr. J. Kooiman, Lijsterstraat 3, tel: 661604

 

Zondag 20 oktober

 

09.30 uur: Dr. J. Hoek, Veenendaal

 

18.30 uur: Ds. P. Molenaar, Lunteren

 

Zondag 27 oktober

 

09.30 uur: Ds. J.A.C. Olie, Delft

 

18.30 uur: Dr. M. Klaasen, Arnemuiden

 

Zingen voor de dienst: 20/10: v.m. Psalm 131 : 1 en 4 en n.m. Psalm 51 : 3 en 4. 27/10: v.m. Psalm 111 : 5 en 6 en n.m. Psalm 52 : 6 en 7.

 

Kinderoppas: Zondag 20 oktober: Groep 1: mevr. C. Bin, mevr. A. v.d. Berg, Judith Meijer en Pamela den Hartog. Groep 2: mevr. A. Hakkesteegt en Florens de With. Zondag 27 oktober: Groep 1: mevr. A. de Vos, mevr. N. Lakerveld, Lisa den Otter en Loïs van Kooten. Groep 2: mevr. J. Visser en Florens de With. Zondag 3 november: mevr. G. Vlot, mevr. J. Kranenburg, Jade de Mik en Tamara Stolk. Groep 2: mevr. E. de Bruin, Adrian de With en Matthijs de Jong.

 

Collecten: 20/10: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk. 27/10: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Onderhoudsfonds Gebouwen.

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Verantwoording collecten september: gewone collecten € 4.653,38 en extra collecte € 1.303,70. Voor de actie ‘vrijwillige bijdrage 2019’ is voor € 129.177 aan toezeggingen gedaan. Per ultimo augustus is hiervan € 99.791 ontvangen. Per bank zijn giften voor de kerk ontvangen van 1x € 100 en tevens 1x € 100 waarvan € 50 voor de kerk en € 50 voor de diaconie. De opbrengst van de collectebusjes kerktelefoon bedroeg dit najaar € 936,25. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Legaat: Onze Hervormde gemeente heeft twee legaten van €10.000 ontvangen uit de nalatenschap van mevr. G. Nagtegaal-van der Plaat. Een voor de diaconie en een voor de kerk. Tevens is er een legaat voor de kerk ontvangen van € 2.000 uit de nalatenschap van mevr. C. Smael-de Vos. In grote dankbaarheid hebben wij deze legaten mogen ontvangen.

 

Jeugdclub: Van 18-21 oktober D.V. verblijven we in Ter Aar voor het jaarlijkse jeugdclubweekend. Naast veel gezelligheid, weinig slaap, lekker eten en sportieve activiteiten zijn er verschillende Bijbelstudie momenten. Het thema dit jaar is YOLO (You Only Live Once). Je leeft maar één keer. Juist daarom willen we met elkaar nadenken hoe God het leven bedoeld heeft, hoe we kunnen leven met en voor God en hoe we dat kunnen doorgeven. Wilt u als gemeente meebidden voor een gezegend weekend? 26 oktober game night in het Stoplicht! Meer informatie volgt via Instagram en Whatsapp.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, D.V. volgende week vrijdag, 25 oktober, is het alweer de laatste vrijdag van de maand en dat betekent dat u om 19.30 uur uw kerkradio weer in kunt schakelen voor een uitzending van K.O. en deze uitzending wordt herhaald maandagavond 28 oktober. In deze uitzending worden zij die in september iets te vieren hadden gefeliciteerd met een wens en een lied. Alvast een gezegend luisteruur toe gewenst en een hartelijke groet, Kees Aarten.  

 

Stemmingsvergadering: De stemmingsvergadering zal plaatsvinden D.V. dinsdag 29 oktober om 19.30 uur. Omdat het Hervormd Centrum dan reeds bezet is, zal deze avond plaatsvinden in de kerk. De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen tijdens deze vergadering. Wilt u er rekening mee houden dat dit een besloten vergadering is die precies op tijd zal beginnen! Verder mogen we weten dat het gebed de beste voorbereiding is, ook voor deze bijeenkomst.

 

Vrouwenvereniging Bid en Werk: Op D.V. woensdagavond 30 oktober hopen we opnieuw bij elkaar te komen rondom Gods Woord. We behandelen bijbelstudie 2 ‘Leven naar Gods bedoeling’ (1 Tim. 2:1-15) uit de Vrouw van juni 2019. Deze avond begint om 19.45 uur in het Stoplicht. Allen hartelijk welkom.

 

Reformatie herdenking: Op D.V. 1 november 2019 is er een Reformatie herdenking in de Hervormde Kerk te Groot-Ammers. De opening wordt deze avonds verzorgd door ds. G.J. Post uit Nieuwpoort en ds. M. van Kooten uit Elspeet hoopt een meditatie te verzorgen. Verder wordt er medewerking verleend door ‘Alblasserwaards Mannenkoor’ uit Nieuw-Lekkerland onder leiding van Ron van Ommeren. Aanvang 19.30 uur. Allen hartelijk welkom.

 

Jonge lidmatenkring: Nog even een herinnering met een hartelijke uitnodiging voor de eerste kringavond van dit seizoen op donderdag 24 oktober, om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Zie ook de vorige Zaaier.

 

Catechese: In verband met de Herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie. Dit geldt ook voor de belijdeniscatechese. Op 28 en 29 oktober verwachten we jullie allemaal weer.

 

Overlijden: Op zondag13 oktober jl. overleed in de leeftijd van 58 jaren, Georgina Maria Ritmeester. Zij woonde in een locatie van ASVZ in Leerdam, waar ze vele jaren liefdevol werd verzorgd. Voor haar overlijden was ze een korte periode in het ziekenhuis, vanwege ernstige epileptische aanvallen. Gelegenheid tot condoleren is er D.V. vrijdag 18 oktober van 19.30 tot 20.15 uur in het Hervormd Centrum. Zaterdag 19 oktober zal zij worden begraven op de begraafplaats aan het Liesveld, na een rouwdienst om 13.30 uur in het Hervormd Centrum. Dit overlijden brengt diepe rouw bij haar moeder, mevr. M. Ritmeester-Legerstee, Voorstraat 54b (2964AL) en haar dochter Ineke en zoons Geo en Henk, met hun gezinnen. We betuigen hen allen van harte onze deelneming met dit grote verlies. In het verdriet mag er voor hen toch de troostvolle overtuiging zijn, dat Georgina nu Thuis is gekomen, verlost van haar handicaps, waar ze eeuwig mag zingen van Gods goedertierenheden. Op de rouwbrief uitten ze hun vertrouwen, dat God Zijn woord waarmaakt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ (Openb. 21: 5) En in het voorafgaande vers vinden zij troost, omdat er staat, dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen en dat de dood er niet meer zal zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Hiermee wil de HEERE ook anderen troosten, die verliezen hebben geleden en uitzien naar het einde van de gebrokenheid waarin we leven.

 

Meeleven: We leven mee metverschillende families die rouwen om het plotselinge overlijden van mevr. Alida de Bruin-Verhaar. We noemen met name haar man Teunis en de kinderen, Plonie en Peter Wim Prins-de Bruin, Roerdompstraat 64 (2964HE), Johan en Marlies de Bruin, Standerdmolen 11 (2964HM), Arie en Annemarie de Bruin, Gruttostraat 23 (2964DD) en Martien en Esther de Bruin, Standerdmolen 4 (2964HM) en hun gezinnen, alsook dhr. en mevr. Spelt-Verhaar, Fortuijnplein 11a (2964BE), van wie zij een (schoon)zus was. We denken ook aan de gezinnen van Gerda van Voorst-de Bruin en Jasper de Bruin en aan Janny Verhaar die op ons dorp wonen. Condoleren is donderdag 17 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in het Rouwcentrum en de begrafenis is D.V. vrijdag 18 oktober na een rouwdienst in de kerk die om 10.30 uur begint. Boven de rouwkaart staat Psalm 3 : 2 (ber.) Maar trouwe God, Gij zijt het schild, dat mij bevrijdt, mijn eer mijn vast betrouwen!

 

Zieken: Mevr. A.J. den Hoed-Stoel, Margrietstraat 39 (2964CE) werd opnieuw in het Beatrixziekenhuis opgenomen, i.v.m. een complicatie, na de recente ingreep aan haar voet. We bidden om Gods zegen op de behandeling, in de hoop dat een grotere ingreep voorkomen kan worden en om kracht voor haar en haar man, omdat ook hij mogelijk binnenkort behandeld moet worden aan de longen. Blijft u ook bidden voor niet met name te noemen gemeenteleden, die langdurig tobben met gezondheidsklachten en te maken hebben met veel onzekerheid en spanning in tijden van onderzoek of behandeling.

 

Tenslotte: De Jeugdclub wensen weeen fijn en zegenrijk weekend toe in Ter Aar. We hopen dat onze predikant na een intensieve week, als pastor in een ‘Voor Elkaar’-vakantieweek in Noord-Holland, zijn werk in de gemeente weer met vreugde mag voortzetten. Meteen is daar voor hem al zaterdag de rouwdienst en begrafenis. Omdat de Zaaier voor 2 weken tegelijk verschijnt, vermeld ik ook, dat donderdag 31.10 en vrijdag 1.11 zijn tweede verblijf op het seminarie van de PKN gepland staat. Dan is hij niet beschikbaar voor het gemeentewerk en kan u, indien nodig, contact zoeken met uw wijkouderling of met ondergetekende. Ook voor deze nascholing wensen we hem Gods zegen toe. Op laatstgenoemde datum is er ook de Reformatieherdenking in de kerk om 19.30 uur. Met de gastpredikanten voor a.s. zondag wens ik u allen rijke erediensten toe en de schoolgaande jongeren daarna een fijne vakantieweek.   M van Werkhoven

 

 

Zondag 13 oktober

 

09.30 uur: Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk

 

18.30 uur: Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 105 : 3 en 4 en n.m. Psalm 50 : 1 en 6.

 

Kinderoppas: Zondag 13 oktober: Groep 1: mevr. A. Muilwijk, M. de Bruin, Thirza Oudshoorn en Julia Jongeneel. Groep 2: Marjolein Donker en Rick Oosterlee. Zondag 20 oktober: Groep 1: mevr. C. Bin, mevr. A. v.d. Berg, Judith Meijer en Pamela den Hartog. Groep 2: mevr. A. Hakkesteegt en Florens de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor Woord en Daad.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 13 oktober is de collecte bestemd voor “Woord en Daad”: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Verantwoording diaconie september: 1-9 t.g.v. VBW € 1.502,17, 8-9 t.g.v. Diaconie € 1.366,48, 15-9 t.g.v. Op Weg Met de Ander Beker HA Hof van Ammers € 69,25, Bekers HA kerk € 1.310,05, Uitgang € 1.079,22, 22-9 t.g.v. Open Doors € 1.580,22, 29-9 t.g.v. Plaatselijk Jeugdwerk € 1.156,40. Giften: 1x €100,00 en 1x € 32,00. Heel hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Kerkenraad: Denkt u aan het indienen van namen voor de kerkenraad?! Zie vorige Zaaier.

 

Jeugdclub: Zaterdag 12 oktober is er kampvuuravond. We hopen om half 9, op de fiets, naar het strandje bij de pont naar Bergambacht te vertrekken. We verzamelen bij het Stoplicht. Trek warme kleren aan en neem iets mee om op te zitten. Tot dan!

 

Van 18 tot 21 oktober verblijven we met het jeugdclubweekend in Ter Aar. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hebben er zin in! We hopen jullie ook!

 

Herinnering schoonmaak Herv. Centrum: Op D.V. dinsdag 15 oktober willen we het Herv. Centrum weer een schoonmaakbeurt geven. Komt u alstublieft helpen? Van harte welkom vanaf half 9.

 

Zendingscommissie: Het dagboekje van de GZB is er weer! 5 redenen om het aan te schaffen. 1. Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. 2. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. 3. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk. 4. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. 5. Met een oplage van 39.000, is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie als u het nog nooit of lang niet kocht. Koopt u het jaarlijks dan komen de leden van de zendingscommissie bij u aan de deur. Anja Kooiman 0184-661604 of anjakooiman@hotmailcom.

 

Mannenvereniging: Zij hopen bijeen te komen op D.V. woensdag 16 oktober a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. De heer M. van Werkhoven hoopt een inleiding te houden over de brief aan Filemon. Ter voorbereiding ook lezen Kollossenzen 4 vers 7-18. Hartelijk welkom.

 

Reformatie herdenking: Op D.V. 1 november 2019 is er een Reformatie herdenking in de Hervormde Kerk te Groot-Ammers. De opening wordt deze avonds verzorgd door ds. G.J. Post uit Nieuwpoort en ds. M. van Kooten uit Elspeet hoopt een meditatie te verzorgen. Verder wordt er medewerking verleend door ‘Alblasserwaards Mannenkoor’ uit Nieuw-Lekkerland onder leiding van Ron van Ommeren. Aanvang 19.30 uur. Allen hartelijk welkom.

 

Bericht uit Korea: Lieve gemeente, op dit moment bevind ik mij in Zuid-Korea. Ik ben God dankbaar dat Hij mij ondermeer door jullie in staat heeft gesteld om een bedrag van €17.022 te verzamelen voor Open Doors. Op de zondag dat dit afgekondigd werd vier ik de zondag met Noord- en Zuid-Koreaanse  broeders en zusters. Ik zou op dit bijzondere moment graag nog een keer een gunst van jullie willen vragen. Willen jullie deze week maar ook zeker de tijd na mijn muskathlon blijven bidden voor onze broers en zussen in Noord-Korea die lijden om Christus’ wil. Groet, Daan Burggraaf.

 

Geboren: In het gezin van Derrick en Jeanine van der Grijn-Boer, Kleine Donk 9, is donderdag 3 oktober een dochter en meisje geboren met de namen Ziva Maria. Haar roepnaam is Ziva. Ziva is geboren in het ziekenhuis te Dordrecht. En zij mag inmiddels weer thuis zijn. Zowel moeder als kind maken het goed. De blijdschap en verwondering is groot. Aan God alle lof en eer! Moge de goddelijke glans van Zijn aangezicht stralen over dit kind en moge Ziva opgroeien onder die zegen.

 

Jonge lidmatenkring: Op D.V. donderdag 24 oktober zal er voor het eerst in het nieuwe seizoen weer jonge lidmatenkring zijn. Allen die belijdenis hebben gedaan in de afgelopen jaar zijn welkom, alsook jongeren (-35) die op zoek zijn naar verdieping in het geloof en daarvoor een passende kring zoeken. De kring is van 20.00-21.30 uur in het Hervormd Centrum en wordt geleid door ds. Verboom. Graag je Bijbel meenemen. Deze avond worden de boekjes voor dit jaar uitgedeeld. Van harte welkom! Als je vragen hebt of je kunt deelnemen, stel die gerust: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doopaangifte/doopgesprek: Op D.V. zondag 3 november staat er een Doopdienst gepland. Ouders die dan willen laten dopen kunnen dit voor D.V. maandag 21 oktober doorgeven aan de dominee en dan zal er een doopgesprek/doopaangifte worden gepland op een datum en tijdstip, die voor een ieder goed uitkomen.

 

Overlijden: Op 3 oktober overleed in Vriezenveen, in nabijheid van zijn dochter, dhr. Adrianus Bongers, in de leeftijd van 94 jaar. Hij was sinds 2 oktober 2009 weduwnaar van Adriana Bongers-Zomerdijk en verhuisde nog niet zo lang geleden, vanwege toenemende ouderdom naar Vriezenveen, alwaar zijn dochter Jeannette woont. Vanwege een herseninfarct in de laatste fase van zijn leven, at en dronk hij de laatste tijd niet meer. Hij laat zijn dochter, met haar man, 3 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen achter. Hij mocht in het verleden onze gemeente dertig jaar dienen als ambtsdrager. Hij diende twee keer een termijn van 12 jaar en een keer van 8 jaar. Zijn dienstbaarheid aan de kerk werd getekend door een houding van bescheidenheid, verbinding, diepgang vanuit het Woord en mildheid. Hij mocht al ambtsdrager zijn onder ds. J. Smit in de jaren ‘50. Met hem is een oude broeder heengegaan. Iemand van de oudere generatie die de kerk in Groot-Ammers opbouwde en verbouwde in jaren van groei van het ledenaantal. We zijn dankbaar voor zijn dienstbaarheid. Er was zaterdag 5 oktober gelegenheid tot condoleren. En ook dinsdag 8 oktober van 13.00-13.45 uur voorafgaand aan de rouwdienst in het Rouwcentrum hier in Groot-Ammers. De rouwdienst onder leiding van ds. P. Molenaar werd gehouden in de Hervormde Kerk te Groot-Ammers en begon om 14.00 uur. Ds. Molenaar zocht hem in de laatste fase van zijn leven op in Vriezenveen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Groot-Ammers. Boven de rouwkaart staan de woorden uit Filippenzen 3:12: Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.

 

Huwelijksjubileum: Op 7 oktober mochten John en Erna van der Vlist, Graafland 32 (2964BJ) hun 25-jarig huwelijk vieren. Dankbaar staan ze stil bij de trouw en goedheid van God, Die hen de trouw aan elkaar schonk en bovendien hun gezin verrijkte met twee dochters, Corriene en Marianne en een zoon Jaap en inmiddels ook schoonzoon Nijs. We feliciteren jullie hiermee van harte en voor de toekomst wensen we jullie met elkaar Gods onmisbare zegen toe. Doe, waar de dichter van psalm 135 ons toe oproept: ‘God is goed, looft Hem tezaâm.’

 

Zieken: Er zijn voor deze week geen namen aangedragen om op deze plaats te noemen. We noemen deze keer dat we dankbaar zijn voor mantelzorgers, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, assistenten, begeleiders, artsen, ambulancepersoneel, EHBO, kortom: allen die zorg verlenen aan het lichaam. We wensen vanaf deze plaats ook huisartsenpraktijk Bouman Gods zegen toe.

 

Tot slot: Voor Elkaar. Ds. Verboom is van 12-19 oktober niet beschikbaar voor het werk in de gemeente, omdat hij meegaat als pastoraal begeleider met een VOOR ELKAAR vakantieweek. Dit zijn kostbare weken, georganiseerd door de Hervormde Vrouwenbond voor mensen met een beperking. Ik hoop deze week in hotel ‘De Rijper Eilanden’ te De Rijp (Noord-Holland) te verblijven met een groep van 35 mensen. Waaronder 15 vrijwilligers en 20 gasten. De gasten bestaan voor de helft uit mensen met (beginnende) dementie en de andere helft van de gasten bestaat uit hun mantelzorgers. Voor beiden zal het een zegen zijn om samen op vakantie te gaan en er zodoende even tussenuit te zijn. Ik zie er naar uit om deze week te beleven. Ook om mezelf verder te verdiepen in het ziektebeeld van dementie, waar ik als predikant vaak mee in aanraking kom. Als predikant heb ik vragen als: Hoe ga je om met dat ziektebeeld? Hoe kun je mensen geestelijk bereiken? Welke antenne kun je als pastoraal begeleider aanspreken? Wat hebben mantelzorgers nodig? Ik heb momenteel op mijn bureau het boek liggen: Liefdestalen en Alzheimer; blijven liefhebben als herinneringen vervagen van Gary Chapman. En ook Wat Alzheimer met je doet van Alfred Teeuw. Daarin staan waardevolle inzichten voor de praktijk. Ook voor u die met deze problematiek te maken heeft. Eén van de inzichten is deze: God woont niet in het vervagende verstand van iemand die ooit levend geloofde, maar daar nu weinig meer over spreekt. Maar God woont in het hart. En het menselijk hart zit dieper dan verstand en gevoel. In de week van 12-19 oktober zal pastoraal medewerker Van Werkhoven het werk in de hele gemeente waarnemen. Eveneens is de wijkouderling of scriba Brokking bereikbaar. Zondagmorgen hoop ik voor te gaan in het hotel waar we verblijven en zondagavond in de bijzondere Grote Kerk van De Rijp. Ik bid om een gezegende week voor allen die meegaan.

 


Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 6 oktober

 

09.30 uur: Ds. A. Bloemendal, Ederveen

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 136 : 1 en 26 en n.m. Psalm 49 : 1 en 6.

 

Kinderoppas: Zondag 6 oktober: Groep 1: mevr. R. Erkelens, mevr. F. Crielaard, Marijna Kortlever en Hanna v.d. Berg. Groep 2: mevr. E. Dekker en Esther v.d. Vlist. Zondag 13 oktober: Groep 1: mevr. A. Muilwijk, M. de Bruin, Thirza Oudshoorn en Julia Jongeneel. Groep 2: Marjolein Donker en Rick Oosterlee.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor ‘Jemima’.

 

Van de diaconie: D.V. zondag 6 oktober (Israëlzondag) is de collecte bestemd voor Jemima: een christelijk tehuis voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap in de buurt van Bethlehem. Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland. Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Verantwoording: De heer M. van Werkhoven heeft een gift ontvangen van € 10,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank.

 

Zendingscommissie: De Zendingsbussen hebben in de maand september € 1.802,50 opgebracht. Hartelijk dank voor al uw giften. De Zendingscommissie 

 

Ammerse Ontmoetings Brunch: D.V. zondag 6 oktober is er weer de Ammerse Ontmoetings Brunch. De deuren van de Eben- Haëzer school staan vanaf 12 uur open. We hopen te beginnen om 12.30 uur. Wij vragen u blijvend om gebed  en nodigen u weer van harte uit met “iemand aan de hand” de brunch te bezoeken. Hartelijke groet, werkgroep AOB

 

Ouderenmiddag: Op  D.V. dinsdag 8 oktober is de eerste  ouderenmiddag van het nieuwe seizoen. We hopen veel oude bekenden, maar ook  nieuwe gezichten te ontmoeten. Na de meditatie van ds. Verboom neemt  dhr. J. Molenaar uit Nieuw-Lekkerland ons mee op reis van Egypte naar Kanaaän. Een boeiend presentatie met als titel: Exodusreis. Ieder van harte welkom om 14.30 uur in het Hervormd Centrum.

 

Voor vervoer kunt u bellen met Willy Lekkerkerker, tel. 662541. Hartelijke groet en hopelijk tot ziens, De ouderencommissie.

 

Schoonmaak Herv. Centrum: Op D.V. dinsdag 15 oktober willen we het Herv. Centrum weer een schoonmaakbeurt geven. Komt u alstublieft helpen? Van harte welkom vanaf half 9.

 

Verkiezingen: Aan het einde van dit jaar zijn weer broeders uit de kerkenraad aftredend en sommigen herkiesbaar en sommigen niet herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende broeders: de ouderlingen Brokking, Verrips, Boer, De Bruin en Klok en diaken Van den Berg. Zij zullen D.V. in januari 2020, wanneer voor hen geen gegronde bezwaren worden ingediend, voor een nieuwe periode bevestigd worden. Aftredend en niet-herkiesbaar zijn: de ouderlingen J.C. den Besten en W.T. den Hartog. De belijdende leden van de gemeente kunnen voor de aanstaande vacatures ouderling Den Besten en evangelisatieouderling Den Hartog en ook voor de nog bestaande vacature diaken Van Lingen namen indienen, schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad, br. A.P. Brokking, Gelkenes 34. Ook kunt u gebruik maken van het e-mailadres van de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het indienen van de namen. U hebt hiertoe de gelegenheid tot en met D.V. zaterdag 12 oktober. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op D.V. dinsdag 29 oktober om 19.30 uur. Omdat het Hervormd Centrum dan reeds bezet is, zal deze avond plaatsvinden in de kerk. Verder melden we dat br. L. den Otter ook herkiesbaar is voor een nieuwe periode als kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters zal, zoals gebruikelijk, dit zelf verder invullen. 

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Martijn Borsje heeft aangegeven zich terug te trekken als organist van onze gemeente. Zo’n zeven jaar is hij bij ons organist geweest. We bedanken Martijn voor zijn inzet en het begeleiden van de diensten in de afgelopen jaren. Hij heeft gemeenteleden weten te raken met zijn orgelspel en velen zullen zijn orgelspel ook daarom gaan missen. Als college en gemeente wensen we hem Gods zegen toe en hopen dat hij als kerkmusicus een passende plaats zal weten te vinden om zijn carrière verder vorm te geven.

 

Huwelijkstoerusting herinnering!: Echtparen, jong en oud, opgelet! Wil je samen investeren in je huwelijk? Dan hebben wij een prachtig aanbod voor jullie! Samen meer... communiceren, meer inzicht in conflicten, meer intimiteit, meer God zoeken en meer genieten? Geef je op voor de huwelijkstoerusting op D.V. zaterdag 2 november van 10.00 tot 20.30 in het Hervormd Centrum. Het wordt een bijzondere dag met een mooi programma verzorgd door Jeugd met een Opdracht/Family Ministry, een lunch en een diner. De kosten zijn € 65,00 per echtpaar. Voor meer informatie en om je op te geven kun je terecht bij Martien en Esther de Bruin via

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-20367867. Er zijn nog enkele plekken vrij! Mochten de kosten een probleem zijn dan wordt daar in overleg een oplossing voor gezocht.

 

Felicitatie voor EHBO: De EHBO-vereniging Groot-Ammers bestaat 5 oktober 75 jaar. Als kerkelijke gemeente feliciteren wij de EHBO-vereniging van harte. Wij zijn dankbaar dat ook vanuit onze kerkelijke gemeente verschillende mensen zijn aangesloten bij de EHBO en dat in noodgevallen ook in erediensten gebruik gemaakt kan worden van hun diensten. Wat een zegen dat er handen zijn die helpen. Handen door God gegeven.

 

Bijbelavond: ‘Ik bid wel, maar….’  Tal van vragen kunnen we hebben aangaande het bidden en het al dan niet ervaren van verhoring van onze gebeden. Het is een regelmatig terugkerend thema in pastorale gesprekken die ik heb. Misschien is het ook wel uw/jouw worsteling. Over dit thema willen we ons bezinnen op de 1e bijbelavond van dit seizoen. We luisteren naar onderwijs van Jezus hierover, uit de zgn. Bergrede (Matt. 5-7) en uit andere relevante bijbelplaatsen. Op donderdag 10 oktober ben jij/bent u van harte uitgenodigd in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur en ronden ca. 21.30 uur af. Kom, doe mee!

 

Overlijden (1): In de vroege morgen van woensdag 25 september heeft de Heere uit dit leven weggeroepen mevrouw Maatje de Booij-de Coninck, Julianastraat 16, in de leeftijd van 90 jaar. Zij was sinds 1974 weduwe van Arie de Booij. In de afgelopen weken werd zij steeds zwakker tot zij uiteindelijk helemaal op bed terechtkwam en daarop stierf. Mevrouw De Booij heeft een veelbewogen leven gekend. De eerste jaren van haar huwelijk leefde zij gescheiden van haar man die beroepsmilitair was voor de KNIL in Nederlands-Indië. Samen met haar man, die later als kraanmachinist werkte op de Scheepswerf en al vroeg stierf, kreeg zij acht kinderen. Van die acht kinderen moest zij drie kinderen (Jack, Nel en Corrie) door de dood verliezen. Zij laat vijf kinderen met hun partners na, daarnaast ook twaalf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. De laatste jaren van haar leven was er toenemend pastoraal contact met haar. In dat contact klonk de rauwheid van haar bestaan, het verdriet dat haar tekende, de onbegrijpelijkheid van Gods wegen, maar ook de vreugde en verwondering over achterkleinkinderen die geboren werden. Ze kwam een paar keer in de kerk en verder luisterde ze thuis diensten mee of na. In de laatste weken van haar leven speelde geestelijke muziek een rol. Maandag 30 september is er om 13.30 uur een rouwdienst gehouden in het Hervormd Centrum, waarna de begrafenis heeft plaats gevonden aan het Liesveld. In de rouwdienst ging het over Ps. 139: ‘Heere, U doorgrondt en kent mij.’ Moge een ieder dat woord door Gods Geest overnemen.

 

Overlijden (2): Op 1 oktober overleed in het Kleinschalig wonen van de Hof van Ammers, mevr. Jannie Kromhout van der Meer-Blok. Zij werd geboren in Lopik en heeft met haar man vele jaren in Streefkerk gewoond. Sinds september 2005 was zij weduwe en vier jaar geleden nam ze haar intrek in de Hof van Ammers. Haar enige zoon blijft achter, met de drie kleinkinderen die ze kreeg. Maandag 7 oktober zullen we haar lichaam begraven op de Algemene begraafplaats in Streefkerk, waar destijds ook haar man werd begraven. Vooraf is daar in de aula om 14.00 uur een rouwdienst, waarin Gods Woord opengaat in Psalm 68, waaruit we mogen horen, dat God ons dag aan dag wil dragen. We bevelen haar zoon en zijn kinderen en de verdere familie aan in uw en jouw voorbede.

 

Zieken: Dhr. S. den Hoed, Margrietstraat 39 (2964CE), onderging afgelopen maandag een behandeling in het ziekenhuis. Zijn vrouw, mw. A.J. den Hoed-Stoel, ondergaat komende vrijdag (04/10) een ingreep in het ziekenhuis. We blijven bidden voor Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964AR), die verblijft in De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht. Mw. A. den Hartog-Baan, Wilhelminastraat 3 (2964CP), mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Mw. S. Verheij-de Vos, Voorstraat 54d (2964AL), ondergaat volgende week donderdag een vervolgonderzoek in het ziekenhuis. ‘Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen; laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij.’ (Ps. 71:1-2a)

 

Betrokkenheid op Israël: Komende zondag is het Israël-zondag. In de protestantse traditie wordt Israël-zondag op de eerste zondag in oktober gehouden, omdat in die periode de grote feesten van het Joodse volk vallen. Op de avond van 30 september beginnen de feestdagen in het Jodendom. Ontzag voor God als Koning en Rechter staat centraal. Tien dagen lang staat alles in het teken van terugblik, omkeer, boetedoening, vergeving en vernieuwing. Het begint met Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaar (maandagavond 30 september t/m dinsdag 1 oktober) en eindigt op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag (woensdag 9 oktober). Het zijn vreugdevolle maar ook ernstige en ingetogen dagen, waarbij de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt. Je brengt je woorden en daden weer in herinnering: wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? Hoe was mijn houding ten opzichte van mijn medemensen? Hoe stond ik ten opzichte van God? Het is ook gemeenschappelijk gericht: hoe hebben wij in grotere en kleinere verbanden met elkaar geleefd? Hoe hebben wij als volk gehandeld? Was het recht of was het krom? Rosj Hasjana is een dag van herinnering. De nieuwjaarswens is Sjana tova oemetoeka: een goed en zoet jaar! Dat zijn grote woorden, en je beseft al heel snel dat je ongelofelijk tekortschiet. Dat wordt tijdens deze tien ontzagwekkende dagen ook in herinnering geroepen: wij zijn tot grote daden geroepen maar wij falen daarin maar al te vaak, ten opzichte van onze medemens en ten opzichte van God. Niet voor niets loopt het daarom uit op Grote Verzoendag. De dag van het brengen van de schuld bij God, van vergeving, hoop en verwachting. En alsof Israël er niet genoeg van kan krijgen, gaan de najaarsfeesten daarna door met Soekot, het Loofhuttenfeest (maandag 14 t/m zondag 20 oktober). Loofhuttenfeest is als een uitbarsting van vreugde na de spanningsvolle dagen van boete en inkeer. De dag volgend op de zevende dag van Soekot is Sjemini Atseret, het Slotfeest (dinsdag 22 oktober). Traditioneel wordt om regen gebeden, omdat in het land Israël de eerste regen in de herfst verwacht wordt. Dit alles wordt afgesloten met Simchat Tora, Vreugde der Wet (dinsdag 22 oktober). Het vormt de afsluiting van een jaar uit de Tora (eerste 5 Bijbelboeken) lezen en het begin van een nieuwe cyclus. Het laatste gedeelte uit Deuteronomium wordt gelezen en het begin van Genesis. Om daarmee uit te drukken: de Tora is nooit een afgesloten zaak. De Tora is richtinggevend, het bevat wegwijzers ten leven. Dat is iets om je over te verheugen, niet om onder te bezwijken.

 

Tot slot: Komende zondagavond hoop ik met u stil te staan bij de betekenis van Israël.

 

Meelevende groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 29 september

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Opening winterwerk)

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 73 : 13 en 14 en n.m. Psalm 48 : 1 en 4.

 

Kinderoppas: Zondag 29 september: Groep 1: mevr. L. Zwijnenburg, mevr. H. Verboom, Wendy Bikker en Eva Kranenburg. Groep 2: mevr. M. Spruijtenburg en Joëlle v.d. Berg. Zondag 6 oktober: Groep 1: mevr. R. Erkelens, mevr. F. Crielaard, Marijna Kortlever en Hanna v.d. Berg. Groep 2: mevr. E. Dekker en Esther v.d. Vlist.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Plaatselijk Jeugdwerk.

 

Van de diaconie: Verantwoording augustus: Collecten: 4 augustus t.g.v. De Hoop € 1.025,15. 11 augustus t.g.v. diaconie € 929,05. 18 augustus t.g.v. H.O.E. € 1.092,87.

 

Giften: 1x €50,00, 1x €110,00 en 1x €32,00. Heel hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Verantwoording: Ouderling J. Korevaar heeft op huisbezoek € 10,- ontvangen voor de kerk. De heer M. van Werkhoven heeft 1 x € 50,00 voor de Diaconie en 1 x € 10,00 voor de Kerk ontvangen. Heel hartelijk dank.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, a.s. vrijdag 27 september kunt u uw toestel weer inschakelen voor een uitzending van K.O. waarin uw aanvragen bestemd zijn voor hen die in augustus iets te vieren hadden. Voor de jarigen van september kunt u verzoeken indienen en dat waren:  mw. B. Molenaar, Sluis 65; mw. J. Loeve- Gelderblom, Prins Hendrikstraat 14; mw. A. Korevaar- Muilwijk, de Hoek 6 en mw. T. van der Hee- Alblas, Lijsterstraat 1. Het echtpaar Borsje, Bernhardstraat 5, mocht gedenken dat de HEERE hen 55 jaar met en voor elkaar gespaard heeft. Uw verzoeken worden in de week van zaterdag 28 september t/m zaterdag 5 oktober weer verwacht op het bekende adres Pr. Hendrikstraat 20 of op e- mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een goed luisteruur toegewenst en een hartelijke groet, Kees Aarten.  

 

Open vrouwenavond: Woensdagavond 2 oktober D.V. houden we onze open vrouwenavond. Het onderwerp van deze avond is ‘Stille tijd’. We weten dat het belangrijk is, maar veel vrouwen worstelen ermee: dagelijks Bijbellezen en bidden. Elise Pater wil ons een handreiking bieden voor de invulling van onze stille tijd. Iedereen van harte welkom, ook degenen die geen lid zijn van de verenigingen. De avond begint om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Vrouwenbijbelkring Ruth en vrouwenvereniging Bid en Werk.

 

Mannenvereniging: Zij hopen bijeen te komen op D.V. woensdag 2 oktober a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Aan de beurt is de 2e Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van mei/juni 2018 wat gaat over “Aanwijzingen voor het gemeenteleven” n.a.v. 1 Timotheüs 2 vers 1-15. Hartelijk welkom.

 

Vanuit de evangelisatiecommissie: het winterwerk gaat starten. Ook deze 'winter' zouden we graag anderen willen bereiken die Gods genade in Zijn Zoon niet kennen. Er zijn diverse initiatieven. Overweegt u/overweeg jij eens om mee de straat op te gaan, mensen daar te ontmoeten, om (soms kort even) van hart tot hart te spreken of zomaar alleen een Bijbel of foldertje aan te reiken. Ze zijn met ons onderweg naar de eeuwigheid, maar wie spreekt ze aan? Bid God voor het werk en wat u/jij zou kunnen betekenen. Nadere info m.b.t. het komende seizoen volgt of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0184-661354. Hartelijke groeten, de evangelisatiecommissie

 

Jeugdclub: Heb jij je al opgegeven voor het jeugdclubweekend? Stuur daarvoor een mailtje naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dit weekend vol gezelligheid, lekker eten, leuke activiteiten en serieuze momenten rondom het thema ‘YOLO’ You Only Live Once wil je niet missen. Voor meer informatie: zie de uitnodiging en Instagram.

 

5 oktober start het clubseizoen met de befaamde Mac-tour! Houd Instagram in de gaten!

 

Bijbelstudie 15+:  Via de jeugdclub wordt er één keer per drie weken op zondagavond Bijbelstudie georganiseerd bij gastgezinnen thuis. Je kunt je hiervoor opgeven bij Jacobi de Jong (jacobi_van_vliet@ hotmail.com). Van harte welkom!

 

Catechisatie: Na de opening van het winterwerk beginnen ook de catechisaties weer. Alle jongeren zijn hartelijk welkom op D.V. maandag 30 en dinsdag 1 oktober!  Wees trouw in je komen naar het onderwijs van de kerk! Tot ziens, jongelui.

 

Belijdeniscatechese: De belijdeniscatechisatie begint maandag 30 september om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Indien je nog twijfelt of het nog niet goed weet, dan mag je gerust ook eens een paar avonden ‘meedoen’ en alsnog de keuze maken of dat je in het belijdenistraject blijft of niet.

 

Zieken: De heer J. van der Graaf kwam thuis uit het ziekenhuis. Dat thuis is voor hem wel wat dubbel, omdat het niet is in zijn vertrouwde woning aan de Lijsterstraat, maar in de Hof van Ammers. Hij woont daar nu op Bernhardstraat nr. 47 (2964BC), wonderlijk genoeg direct naast zijn broer. We wensen hem daar een goede tijd toe onder de zegen van de HEERE. Mevr. D. van Eijl-van den Broek, Peppelweg 1 (2964LC), kreeg een zorgelijk bericht te verwerken. Er is een goedaardige tumor aangetroffen, die op haar oogzenuw drukt, waardoor het gezichtsvermogen vermindert. Binnenkort zal duidelijk worden of een ingreep mogelijk is. We bidden om Gods nabijheid voor haar in de spanning en onzekerheid waarin ze verkeert.  Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964AR), is afgelopen maandag vanuit het Beatrix-ziekenhuis overgeplaatst naar de Hoogstraat in Utrecht. De revalidatie zal met name gericht zijn op verder herstel van de uitval op gebied van aandacht/concentratie/ zintuigbeleving/emotie en waken/slapen. Dankzegging en smeking gaan in deze moeilijke periode hand in hand. We bidden ook voor zijn vrouw en vier kinderen Quint, Bernt, Seb en Noor. Thirza de Jong, Standerdmolen 8 (2964HM), kwam thuis na een week in het ziekenhuis gelegen te hebben, nadat haar blinde darm werd verwijderd. Het gezin is blij en dankbaar dat Thirza weer thuis mag zijn. We bidden dat ze thuis verder zal aansterken en dat ze de Heere zal kennen als haar Beschermer. Mevr. S. Verheij-de Vos, Voorstraat 54d (2964AL), kreeg een pacemaker. Er volgt nog nader onderzoek. Mw. J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT), is afgelopen vrijdag na de lange periode van 9 weken weer thuisgekomen in haar eigen huisje. We mogen danken voor dit wonder. Dhr. S. den Hoed, Margrietstraat 39, kreeg een uitslag en ontvangt komende maandag verdere behandeling in het ziekenhuis. Mw. A.J. den Hoed-Stoel, Margrietstraat 39 (2964CE), wacht op een opname in het ziekenhuis. Meneer en mevrouw Den Hoed maken allebei wat mee. Dat is ingrijpend voor hen en de kinderen. We bidden voor hen. We bidden voor langdurige zorgen, chronisch zieken en hen die veelvuldige ziekenhuisbezoeken hebben voor onderzoek en behandeling. En laten we bidden voor mensen die worstelen met een verstandelijk, sociale of lichamelijke beperking en allen die om hen heen staan en hulp en verzorging bieden.

 

Tot slot: Komend weekend zal het winterwerk worden geopend. Komende zondagmorgen zullen we nadenken over het winterwerk in de gemeente. In avonddienst zal het gaan over de wederkomst, de opstanding uit de doden en de geestelijke waakzaamheid die voor de wederkomst noodzakelijk is. Komende zondag zullen wij de serie n.a.v. de 1 Thessalonicenzen-brief afsluiten. Ik denk dat de 1 Thessalonicenzen-brief ons een heel aantal geestelijke, praktische handreikingen heeft gegeven en zondag zal geven. We zagen dat Gods verkiezende trouw de ruggengraat is van de geloofstrouw onder de Griekse Thessalonicenzen (1 Thess. 1:4). Het is een dankbrief met een vermanende oproep tot levensheiliging, omdat Jezus Christus komende is. Maranatha!

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 22 september

 

09.30 uur: Ds. L. de Wit, Putten

 

18.30 uur: Ds. M.A. van den Berg, Zoetermeer

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 6 : 1 en 2 en n.m. Psalm 47 : 1 en 2.

 

Kinderoppas: Zondag 22 september: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Lotte den Besten en Diede den Hartog. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Florens de With. Zondag 29 september: Groep 1: mevr. L. Zwijnenburg, mevr. H. Verboom, Wendy Bikker en Eva Kranenburg. Groep 2: mevr. M. Spruijtenburg en Joëlle v.d. Berg.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor ‘Open Doors’.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 22 september is de collecte bestemd voor ‘Open Doors’. Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereld-evangelisatie. Open Doors doet dit middels gebed, het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorziet Open Doors in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereidt Open Doors christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld licht Open Doors voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doet Open Doors omdat Open Doors ook gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook wij geloven in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. Deze collecte laten wij samenvallen op het moment dat Daan Burggraaf bijna mee gaat doen met een Muskathlon aan de grens tussen N-en Z Korea om bij te dragen voor het werk van Open Doors. Met een Muskathlon, met Open Doors, reis je naar de frontlinie van de geestelijke strijd. Die woedt op veel plekken op aarde, maar de hevigste strijd vindt plaats in Noord-Korea. Er is geen land waar het moeilijker is om christen te zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, D.V. volgende week vrijdag 27 september en voor de herhaling maandag 30 sept. beide om 19.30 uur kunt u uw toestel weer inschakelen voor een uitzending van K.O. Dan gaan uw felicitaties en goede wensen naar hen die in de maand augustus hun verjaardag mochten vieren. Alvast een goed luisteruur toegewenst en een hartelijke groet, Kees Aarten. 

 

Opening winterwerk: Het is al weer bijna gemeenteweekend! Wij hopen jullie allemaal te zien in het weekend van 27-29 september bij de activiteiten. Op vrijdag in de Hof van Ammers vanaf 19.15 uur voor bingo, zaterdag om 14.00 uur op het land van Remus en zondag na de dienst in het Hervormd Centrum. Zie voor extra informatie de flyer bij de Drieluik. Er zijn ook collectebussen aanwezig voor de onkosten. We hopen jullie allemaal daar te zien!

 

Jeugdclub: We nodigen alle 15+ jongeren uit voor het jeugdclubweekend! Een weekend vol gezelligheid, lekker eten, leuke activiteiten en serieuze momenten rondom het thema ‘YOLO’ You Only Live Once. Dit jaar strijken we neer in Ter Aar van 18-21 oktober. Voor meer informatie zie de uitnodiging en Instagram. We hopen dat jullie allemaal meegaan! Geef je snel op door een mailtje te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Schrijf 5 oktober ook alvast in je agenda, want we starten het seizoen met de befaamde Mac-tour!

 

Verhuizing: Wim en Betske Schouten (Wipmolen 11, 2964HR) gaan ons dorp en ons land verlaten. Ze hopen op 30 september a.s. met hun kinderen, Yoana, Joshua en Elijah te emigreren naar Zwitserland. Hun adres daar zal zijn: Im Husammann 6, 8478 Thalheim an der Thur, Die Schweiz. We wensen jullie een goede en zegenrijke tijd toe, in die nieuwe woon- en werkomgeving en danken jullie voor je betrokkenheid op onze kerkelijke gemeente en je inzet daarvoor (o.a. Zendingscie), alsmede voor het christelijk onderwijs in Groot-Ammers. God zij met jullie daar en met ons hier.

 

Overlijden: Op 12 september overleed  in de leeftijd van 93 jaren Willem van Hof. Tot voor kort woonde hij met zijn vrouw op Margrietstraat 2. Daarvoor een aantal jaren in Leerbroek, maar het grootste deel van hun 67 huwelijksjaren in Schoonrewoerd op de ouderlijke boerderij van mevr. Van Hof. Sinds enkele weken woonden ze in de Hof van Ammers, vanwege toenemende zorgen bij beiden. De laatste maanden van zijn leven waren er meerdere ziekenhuisopnames en een langdurig verblijf in het Gasthuis in Gorinchem. De snelle afbraak van het lichaam van deze altijd nog vitale man bepaalt ons bij onze broosheid en vergankelijkheid, wat ons aardse leven betreft. Zijn vrouw blijft achter als weduwe in het Kleinschalig wonen en dochter Herma en schoonzoon Arie Jongeneel met hun kinderen moesten afscheid nemen van hun vader en opa. We wensen hen de troostende nabijheid van de HEERE toe. Woensdag 18 september hebben we Willem van Hof begraven op de begraafplaats aan ’het Liesveld’, na een rouwdienst in het Hervormd Centrum. Daarin klonk het evangelie vanuit Lukas 19:10 ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is.’ Deze zoekende Zaligmaker, Die ook verscholen mensen weet te vinden, heeft ons aller leven op het oog.  

 

Zieken: Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964AR) kreeg vorige week een herseninfarct. Wonderlijk genoeg mocht er een behoorlijk herstel optreden, waarvoor we God zeer dankbaar zijn. Vanuit het ziekenhuis mocht hij het weekend thuis zijn. Komende tijd zal revalidatie plaatsvinden. We hopen en bidden dat de HEERE hem ook verder herstel wil geven. Thirza de Jong, Standerdmolen 8 (2964HM) onderging op haar jeugdige leeftijd een spoedoperatie aan de blindedarm. Ze is nog in het ziekenhuis voor nabehandeling. De heer J. van der Graaf, Lijsterstraat 46 (2964CD), is nog in het ziekenhuis te Gorinchem, na de 2e beenamputatie. In het Gasthuis aldaar wordt mevr. J.J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT) gerevalideerd. Bij mevr. M. de Booij-de Coninck, Julianastraat 16 (2964 BP) nemen thuis haar krachten steeds verder af. De HEERE zij haar genadig nabij. Mevr. S. Verheij-de Vos, Voorstraat 54d (2964AL) kreeg een gunstige uitslag van onderzoek, maar er zal nog nader onderzoek volgen. Ook kreeg ze deze week een pace-maker. Mevr. J. Terlouw-Meerkerk, Fortuijnplein 11 (2964BE) kwam ongelukkig te vallen en heeft haar gelaat ernstig bezeerd. We leven mee met mevr. C.J. Quist-van Noort, Margrietstraat 51 (2964CE), nu ze grote zorgen heeft om haar zus, die een ernstig ongeluk heeft gehad. Een wat langere lijst dit keer. En daarnaast zijn er degenen die niet met name zijn genoemd, maar wel zorgen hebben om hun gezondheid of in een fase van onderzoek zijn, omgeven van veel onzekerheid. We mogen met hen mee-lijden, zoals Paulus schreef: ‘Als één lid (van het lichaam van Christus, de gemeente) lijdt, lijden alle leden mee.’ (1 Kor. 12:26) Laat vooral ook ons gebed er zijn voor hen en voor elkaar. Op het gebed wil de HEERE nog wonderen doen.

 

Tenslotte: Bijzondere kerkdiensten liggen weer achter ons. Bij de hoorbare prediking gaf de HEERE ook zichtbaar onderwijs en was er Zijn nodiging, om met Hem gemeenschap te oefenen aan Zijn tafel, tot gedachtenis aan Christus’ volkomen offerande, éénmaal gebracht aan het kruis.Ook in de Hof mocht er een viering zijn. Watis de HEERE goed voor mensen die in zichzelf niets volmaakts vinden. Gelukkig brengt Hij alles mee. Wij behoeven niets mee te brengen, behalve dat we onze zonden en onze gebreken bij Hem brengen. Dan mogen we die ‘zalige ruil’ ervaren, zoals Luther het noemde: Hij neemt mijn zonden en ik ontvang Zijn gerechtigheid, uit louter genade. Daarom: wie wil roemen, laat hij roemen in de Heere.

 

We hopen dat ds. Verboom deze week, na een extra drukke week daarvoor, ruimte heeft gevonden om zich met de nodige studie bezig te houden en wensen hem voor komende week veel vreugde, als hij het ‘gewone’ werk in de gemeente weer hervat. De HEERE zegene hem en ons allen.

 

M. van Werkhoven

 

 

Zondag 15 september

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Bediening Heilig Avondmaal)

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 84 : 2 en 4 en n.m. Psalm 46 : 1 en 4.

 

Kinderoppas: Zondag 15 september: Groep 1: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Mettanja de With. Zondag 22 september: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Lotte den Besten en Diede den Hartog. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Florens de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de bekers aan de avondmaalstafel en de collecte bij de uitgang is voor ‘Op weg met de ander’.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 15 september is de collecte aan de tafel van het H.A. en de uitgang bestemd voor: "Op Weg Met De Ander". Koester het kwetsbare is het motto van Op Weg Met De Ander die verder op haar site schrijft: "Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen. Leven met een handicap kan heel erg moeilijk zijn. Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapt in de mens (Joh. 9 vers 1). Jezus leert ons dat in Zijn gemeente elk lid even nodig is. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. (1 Kor.12 vers 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente. Daarom willen we samen een (h)echte Christelijke gemeente zijn"! We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Verantwoording: Ds. Verboom ontving op bezoek € 50,- voor de kerk. De heer Van Werkhoven ontving een gift van € 20,-  en een gift van € 50,- beide voor de Kerk.

 

AOB: Afgelopen zondag was er weer een (a)mmerse (o)ntmoetings (b)runch en ik moet zeggen dat ik ondertussen wel uitkijk naar deze zondagen. Oké, ze zijn een beetje druk voor een rustdag maar toch kijk ik er telkens weer naar uit om de vaste deelnemers te spreken en uit te kijken naar nieuwe mensen. Net als de andere keren heb ik afgelopen zondag weer genoten van de gesprekken met mensen die om wat voor reden ook zijn afgehaakt bij de kerk of er eigenlijk nooit aan hebben deelgenomen. En dan is het ontzettend gaaf als iemand die in zijn hele leven eigenlijk nog nooit in een kerk is geweest tegen je zegt dat hij tegenwoordig ‘s avonds zijn handen vouwt. Dat voelt als een schouderklopje van God. Daar heb ik wel een drukke zondag voor over.         Groetjes iemand van de AOB

 

Berichtje van het Teen Event: Wij als organisatie kijken terug op een gezellige en leerzame avond. We mochten luisteren naar het indrukwekkende levensverhaal van David Vonk. Mocht u als ouders ook graag willen weten naar welk verhaal uw tiener geluisterd heeft. Van het roerige leven van David is een boek verschenen. Er liggen in het Hervormd Centrum een paar exemplaren om te lenen. Ook zijn deze boeken te verkrijgen via fam. Schop in de Marijkestraat. We sloten de avond af met een heerlijke late night snack.

 

Catechisatie: De uitnodigingen zijn weer uitgedeeld. Graag de antwoordstrookjes zo spoedig mogelijk inleveren. Uiterlijk op zondag 15/9 in een doos in de kerk.

 

Mannenvereniging: Zij hopen het seizoen weer te beginnen op D.V. woensdag 18 september. Hartelijk welkom om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Dit seizoen gaan we het Bijbelboek Timotheüs behandelen met de Bijbelstudies uit de Hervormde Vaan wat Ds. A.C. de Kruijf heeft voorbereid. De 1e studie is uit de Hervormde Vaan van april 2018, 1 Timotheüs 1 vers 1-20, wat gaat over

 

“Strijden voor de gezonde leer”. Het bestuur ziet ook graag nieuwe gezichten, mannen die ook in de week in verenigingsverband met Gods Woord bezig willen zijn. Bouwen gaat steen voor steen. Geestelijk gezien werkt de Heilige Geest ook zo. Bouwen aan je geloofsleven en het met Bijbelstudies versterken. Daar wil de Heere ook de mannenvereniging voor gebruiken. Voel je welkom!

 

Bijbelavonden: In het komende winterseizoen hopen we, zoals gebruikelijk één keer per maand, een zevental avonden te hebben, waarin we samen luisteren naar en nadenken over Bijbelse thema’s. We doen het dit keer aan de hand van woorden van Jezus, uit de zgn. Bergrede (Matth. 5-7). De avonden zullen gaan over bidden, met allerlei vragen eromheen en over het vasten in onze tijd; over hoe je op te stellen in een conflict en over trouw in het huwelijk; over (ver)oordelen en kwaadspreken en over zorgen en/of bezorgd zijn. Voor één avond zal de invulling nog nader worden bepaald. We geven nu alvast de data door, zodat u/jij die kunt vastleggen, om er op de avonden D.V. bij te kunnen zijn. Ze zijn gepland op 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 26 maart en 23 april. Uiteraard worden ze t.Z.t. telkens in de Zaaier aangekondigd.

 

Doopteksten: In de doopdienst van zondag 8 september jl. werden 3 kinderen gedoopt. Zij kregen de volgende doopteksten mee:

 

Lenn Deelen: Job 1:21c

 

Pieter Spruijtenburg: Ps. 90:1b

 

Aimée Verboom: Ps. 145:21

 

We wensen de doopouders Gods zegen en blijdschap bij het zorgen voor hun kinderen.

 

Huwelijksjubileum: Op 11 september mochten dhr. en mevr. Borsje-Verveer, Bernhardstraat 5 (2964BC), gedenken dat ze 55 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. U ervaart dit als een bijzonder geschenk, vooral na meerdere kritieke momenten vanwege hartfalen en na een ongeval. Reden tot diepe verwondering en dankbaarheid, dat de HEERE u voor en met elkaar heeft gespaard, terwijl om u heen, ook in de familiekring, meerderen al na veel minder huwelijksjaren elkaar moesten loslaten. Hij heeft u ook veel zegeningen heeft geschonken, onder meer in uw drie kinderen en de kleinkinderen. We feliciteren u van harte en wensen u fijne momenten van gedenken en vieren toe. Voor de weg die u verder gaan mag, wensen we u Zijn onmisbare zegen toe. Die zegen is er zeker, als we Jezus volgen, Die gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, de tekst die u destijds meekreeg als trouwtekst.

 

Zieken: Dhr. J. van der Graaf, Lijsterstraat 46 (2964CD)werd opnieuw opgenomen in het Beatrixziekenhuis, waar zijn been werd gedotterd. Dat is goed gelukt, maar de vraag is, of dit een afdoende maatregel is. De zorgen om zijn been blijven groot. Dhr. F.F. van Zessen, Bernhardstraat 41 (2964BC) was in het ziekenhuis, wegens een beroerte, maar mocht weer thuiskomen. Ook bij hem zijn de zorgen groot, nu de restverschijnselen veel beperkingen geven. Mw. J.J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT), revalideert in het Gasthuis te Gorinchem. Mw. M. de Booij-de Coninck, Julianastraat 16 (2964BP), verblijft steeds zwakker wordend thuis. Mw. A.J. den Hoed-Stoel, Margrietstraat 39 (2964CE), is bezig met onderzoeken en wacht uitslagen af. Een spannende tijd voor haar en haar man. Dhr. P. Vink, Kerkstraat 35 (2964BT), onderging een geslaagde dotterbehandeling waarbij tegelijk twee stents werden geplaatst. In de Bijbel zien we dat gelovigen ongeacht hun omstandigheden God zoeken en loven. Niet om wat God geeft, maar om wie God in Zichzelf is. God is goed. Hoewel mijn omstandigheden soms niet goed zijn, blijft Hij liefdevol, trouw en bewogen. Hij lijdt mee met ons lijden. ‘Jezus weende’. Deze meelijdende God zien we vooral aan het kruis. Daar is Hij solidair met onze kruizen. Aan het kruis zegt Hij als het ware: ‘Ik doe het je voor hoe jij jouw kruis kan dragen. Ik doe het je voor!’

 

Studieweek: Van D.V. 16-22 september heeft ds. Verboom een studieweek. Dit betekent dat hij niet beschikbaar is voor het gemeentewerk. Voor pastorale situaties kunt u contact opnemen met de pastoraal medewerker M. van Werkhoven.

 

Bij de eerbiedige voorbereiding op het Heilig Avondmaal: Wat voor heilige plaats is de Avondmaalstafel dat die innerlijke en uiterlijke eerbied van ons vraagt? Wilhelmus à Brakel schrijft in zijn Redelijke Godsdienst: ‘Als u aanzit, bezie u dan als zittend in de helderheid van de geopende hemel, neerstralende over de tafel en alle aanzittende gasten, en ook over u, en zo in tegenwoordigheid van God, uw hemelse Vader, en van Christus, uw Bruidegom. Verzink gerust in uw kleinheid, laat er een kinderlijk ontzag en eerbied in uw ziel oprijzen en zeg: ‘Gewis is de Heere aan deze plaats. Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort tot de hemel!’ (Gen. 28:16-17) Wat kun je aan tafel verwachten? Daarover schrijft à Brakel: ‘Verwacht aan tafel geen wonder of buitengewone optrekking, verlichting of verrukkende blijdschap. Geeft de Heere u dat, geniet het goede, terwijl het u gebeuren mag. Maar weet dat het de gewone weg is het geloof te oefenen en u door die tekenen als zegels en als bruidsschatten te verzekeren, dat zo zeker als u dat brood en die wijn eet en drinkt, Christus voor u gestorven is, en u liefheeft, en tracht zo door het geloof vrede te krijgen in uw geweten.’

 

Tot slot: We zien terug op een gezegende zondag met bediening van de Heilige Doop. Komende zondag is er bediening van het Heilig Avondmaal. We worden goed bediend door de Dienaar van de Kerk: Jezus Christus. We gaan van sacrament tot sacrament voort. Van kracht tot kracht. Genade voor genade. Sterkte na sterkte. Troost op troost. Licht uit Licht. Verslof niet in de voorbereiding. De verzoeker wil u verhinderen en laten voelen: ‘Ik ben er nu niet klaar voor’. Of hij doet u vertwijfeld afvragen: ‘Zou het niet het beste zijn dat ik voor deze keer niet aanga?’ Hoe gezegender uw/jouw voorbereiding, hoe gezegender uw/jouw beleving van het sacrament. Zoals we zondagavond hoorden van ds. A. van der Stoep: ‘Kom als rechteloze, maar nochtans in Christus een geliefde, tot de Avondmaalstafel. Levend van genaderecht. En verlangend als een bruid naar de Bruidegom. Bruidegom Jezus roept: ‘Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en kom!’ (Hoogl. 2:10)

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 8 september

 

09.30 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland (Bediening Heilig Doop)

 

18.30 uur: Ds. A. van der Stoep, Nieuwland (voorbereiding Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 37 : 2 en 3 en n.m. Psalm 45: 1 en 6.

 

Kinderoppas: Zondag 8 september: Groep 1: mevr. R. de Jager, mevr. T. Spruijtenburg, Lairina v.d. Graaf en Hanna Maat. Groep 2: mevr. M. de Kluijver en Janine Hakkesteegt. Zondag 15 september: Groep 1: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Mettanja de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Verantwoording collecten juli: gewone collecten € 3.179,20; extra collecte € 1.126,60; collecte onderhoudsfonds € 950,86 en collecte Stoplicht € 1.013,30. Verantwoording collecten augustus: gewone collecten € 3.012,59; extra collecte € 920,10; collecte onderhoudsfonds € 1.339,09. Voor de actie ‘vrijwillige bijdrage 2019’ is voor € 128.127 aan toezeggingen gedaan. Per ultimo augustus is hiervan € 96.304 ontvangen. (De werkelijke ontvangsten tot en met augustus zijn daarmee lager dan wij op basis van de toezeggingen hadden verwacht.) Per bank zijn giften voor de kerk ontvangen van 1x € 1.000 en 1x € 65, tevens 1x € 100 waarvan € 50 voor de kerk en € 50 voor de diaconie en een nagekomen gift van € 250 voor de biddagcollecte. Contant is een gift voor de kerk ontvangen van € 10. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Zondagsschool: De scholen zijn weer begonnen en de zondagsschool begint ook weer. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn zondagmiddag 8 september  D.V. (weer) hartelijk welkom op de zondagsschool. Het is van 14.00 uur tot 15.00 uur in het Hervormd Centrum of het Stoplicht. We hopen jullie allemaal te zien! Nieuwe kinderen heel hartelijk welkom! Tot ziens.

 

Bijbelkring: In de periode van oktober tot april worden ongeveer 8 kringavonden gehouden (ongeveer 1 x in de drie weken), indien mogelijk, wisselend bij de kringleden thuis. Vaste kringleiders zullen de avonden leiden. De Jeugd hoopt dit jaar het boekje te gebruiken van Niels de Jong met de naam: ‘Genesis beter begrijpen’.

 

Vanaf 20 jaar gaan ze het boekje gebruiken van Ds. M.M. van Campen: ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest’ over negen gaven van de Geest. Vanaf 50/60 jaar zullen ze het boekje van dr. H. v.d. Belt: ‘Goudkoorts’ over Romeinen gaan gebruiken. Zie voor verdere informatie ‘Drieluik’.  Wij willen u/jullie graag uitnodigen op één van onze Bijbelstudieavonden voor het komend winterseizoen. We zijn dankbaar dat we vele ‘nieuwe’ gezichten zien in onze gemeente, jullie ook in het bijzonder van harte uitgenodigd! Voor vragen en/of  aanmelden bij Plonie Prins, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

Stroopwafelactie: Komende week vanaf D.V. 13 september willen wij, als zendingscommissie, weer de heerlijke Goudse stroopwafels verkopen zoals elk jaar. De opbrengst is dit jaar voor Corine van Rees die uitgezonden is voor International Justice Mission. International Justice Mission is een organisatie die zich inzet om een einde te maken aan slavernij. En helaas is slavernij in alle mogelijke vormen nog steeds aanwezig. Corine zegt zelf: Ik lever een bijdrage aan deze organisatie omdat ik geloof dat iedereen recht heeft op een leven in vrijheid. En het verdient om de nodige hulp en ondersteuning te krijgen. Om haar te steunen en te helpen willen wij haar steunen met deze actie. Haar werk is vrijwillig, zij ontvangt geen inkomen. Meer info kunnen we hier niet geven i.v.m. veiligheid. Wilt u meer weten spreek ons gewoon aan. Wilt u veel stroopwafels laat het ons weten, wilt u een handje helpen dan bent u ook welkom, we kunnen nog wat handen gebruiken om heel het dorp te kunnen doen. Info: Anja kooiman 0184-661604 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oud papier: Op D.V. donderdag 12 september worden de volgende beladers om 18.00 uur op de haven verwacht: Hans de Baat, Ronald Broere, Joost de Jager, Edward Jongeneel, Adriaan Kop, Eric Muilwijk, Bart Slob en Theo Vlot.

 

Primaire nascholing: Na een jaar of twee na het begin van het predikantschap begint vaak de primaire nascholing voor predikanten. Dit betekent dat ik komend winterseizoen 6x2 dagen naar het Seminarium van de kerk op het Hydepark in Doorn mag. Tijdens deze dagen is er sprake van contact met collega’s, reflectie op het werk, bezinning op het predikantschap, heroriëntatie op de basis en gesprek over eigen invulling van spiritualiteit. Deze eerste tweedaagse staat gepland op D.V. donderdag 12 en vrijdag 13 september. Op deze dagen verblijf ik volledig in het huis van de kerk (wat voor mij het Seminarium is) in Doorn (ook overnachting) en ben ik niet beschikbaar voor gemeentewerk. Deze dagen kunt u in geval van pastoraat contact opnemen met wijkouderling, pastoraal medewerker of scriba.

 

Censura Morum en Avondmaalsbezinning: Op D.V. donderdag 12 september is er Censura Morum om 19.30 uur en daarna het uur ter bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Dit is van 20.00-21.00 uur in het Hervormd Centrum. D.V. zondag 15 september is er bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Ammerse Ontmoetingsbrunche: Komende zondag is er weer van 12.30-14.00 uur de Ammerse Ontmoetingsbrunche in de Eben Haëzerschool. Van harte welkom!

 

Zieken: Dhr. P. Vink, Kerkstraat 35 (2964BT), ondergaat komende donderdag (05/09) een dotterbehandeling. Mw. M. de Booij-de Coninck, Julianastraat 16 (2964BP), merkt thuis dat lichaamskrachten afnemen. Mw. J.J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT), verblijft in het Gasthuis voor revalidatie. In het volgen van Gods gebod ligt genezing. Innerlijke genezing. Eeuwige genezing.  ‘Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.’ (Ps.119:10)

 

Tot slot: We zien uit naar de doopdienst van komende zondag onder leiding van ds. J.J. ten Brinke. Er zijn drie dopelingen: Lenn Deelen, Pieter Spruijtenburg en Aimée Verboom. Laten we in onze huizen danken voor onze eigen doop en biddend pleitend om Gods liefdevolle doorwerking in onze gezinnen op de doopbelofte. De doop is een huisdoop, waarbij ons hele huis ondergedompeld wordt in Gods belofte. Laten we bidden om gezegende diensten. Ook voor de voorbereidingsdienst in de avond voor het Heilig Avondmaal onder leiding van mijn goede studievriend en broeder ds. A. van der Stoep uit Nieuwland.

 

Een meelevende groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda