Leerdiensten ds. J. W. Verboom.

 

 

Zondag 3 vr. 7 en 8

Zondag 3 vr. 6

Zondag 2 vr. 3-5

'4 hand-outs n.a.v. HC zondag 1

 

 

Heidelbergse Catechismus zondag 1, vraag en antwoord 1 – 1 oktober 2017:

Vraag: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Antwoord: (Hoofdzin) Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mijzelf ben, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus

 

Verdieping in de vraag:

1. De vraag voert ons lijnrecht naar het hart van het geloof. Wij beginnen vaak met moderne vragen als: ‘Bestaat God wel?’ ‘Hoe kunnen we Gods bestaan bewijzen?’ ‘Hoe kan ik God merken in deze wereld?’ God begint bij de troost die Hijzelf van Boven aanbrengt in Jezus Christus en niet bij onze wereldbeschouwing en (post)moderne (cultuur)vragen.

2. De vraag naar ‘troost’ is merkwaardig en vreemd. Het suggereert dat er troost nodig is. Dat er aan de kant van de mens troosteloosheid, verdriet, kwelling, en angst is, kortom: ellende. Wat is uw verdriet? Persoonlijke zorgen, angsten, schulden, zonden. Vraag 1 biedt verlossing en dankbaarheid aan en vooronderstelt de ellende van de mens. De ellende in de Catechismus is allereerst dat de mens God kwijt is, voor de Wet schuldig is.

3. Consolatio (Latijn)Troosten, bemoedigen, tot bedaren brengen in angst/verdriet.

Consolator – Trooster – Heilige Geest. De Heilige Geest ook als Parakleet. (Joh. 16:7)

Parakaleo (Grieks)Erbij roepen (hulp), aansporen, bemoedigen, vriendelijk toespreken.

Nacham (Hebreeuws): Comfort (Engels) of compassie. Nehemia - De Heere ontfermt Zich!

4. Enige troost = exclusief. Is elke andere troost buiten God voor jou tekort? Ben je buiten Christus met je zonden ontroostbaar? Is Hij echt de enige? (Deut. 6:4) Christus alleen! Hier schuilt het solus Christus van de Reformatie.

5. Beide in leven en sterven. Het is een leven-dood-troost, tijd-eeuwigheid-troost. De christen heeft nu aan Christus genoeg aan, wat hij ook meemaakt. En kan met Hem ook over dood en graf heen. Geloof je dat? Geloofsgetuigen laten met hun sterven zien dat deze troost onopgeefbaar is.

6. Catechismus vraagt persoonlijk naar (jo)uw troost. Catechismus is pastoraal en levendig. Catechismus sluit ook aan op diepste verlangens. Feitelijk zoekt elk mens troost/houvast!

Verdieping in het antwoord:

1. Ik ben niet van mezelf. Hier is de Catechismus cultuurkritisch en confronterend. Wij zijn mensen die zeggen: ‘Ik ben (van) mezelf!’ Wij denken dat het ‘gebondenheid’ en ‘onderdrukking’ is als we van een ander worden. Onszelf uit handen voelt als onze vrijheid verliezen. De brug uit het paradijs heet: ‘Onafhankelijk’. Feitelijk echter zijn we al onder een andere macht: onder de heerschappij van de duivel sinds de zondeval. We zijn al niet van onszelf, maar van de boze.

2. Jezus Christus neemt verantwoordelijkheid voor mij. Hij schiet mij te hulp als Zaligmaker. Onder Zijn macht word ik ‘bevrijd van mezelf’. Christus is mijn Eigenaar, ik Zijn dienaar. Hij is mijn, ik Zijn. Troost = onteigend worden (afsterven) en Christus eigen worden (opstaan). Het negatieve ‘van mijzelf zijn’ gaat over in het positieve ‘Christus’ eigendom zijn’. In deze overgang ligt de bevrijding. In deze overgang ligt ook de strijd, de worsteling en aanvechting. Een strijd tussen ‘nee’ en ‘ja’. Een strijd tussen ‘mijn vlees’ en ‘Christus’. Tussen ‘al de heerschappij van de duivel’ en ‘de volkomen macht van Christus’. Die strijd blijft, maar sinds Christus jouw Meester en Eigenaar werd, ligt de duivel als een minderheidspartij aan de ketting en ligt de overwinning vast in Hem. In dié geloofsverdrukking wordt de zekerheid van de troost geboren. (2 Kor. 1)

3. Ik ben met lichaam en ziel Christus’ eigendom. Mijn hele bezielde bestaan is van en voor Hem. Mijn neerslachtige ziel en mijn zieke, gebroken lichaam zijn van Hem. Mijn zondige ziel in het bijzonder. Wat werkt dit uit bij mij? Hoe leef ik met mijn lichaam en ziel? Leef ik alsof ik met Christus verborgen ben in God? (Kol. 3:3) Elke dag moet ik belijden onder Zijn heerschappij te zijn. ‘Mijn Heere, mijn God.’ Elke dag moet ik zondag 1 herhalen en de woorden herkauwen.

4. Beide in leven en sterven van Hem. Ook in de vreugden van het leven van Hem!

In leven: Ik heb mijzelf dan te rekenen als dood voor de zonde en levend in Christus (Rom. 6:11)

In sterven: Keurvorst Frederik, Z. Ursinus en C. Olevianus getuigen. Kohlbrugge ook bijzonder!

 

 

 

Overzicht leerdienst Heidelbergse

15. HC Zondag 11a en 17 (29,45) - Het vaste fundament 

14. HC Zondag 1 1b Zekerheid en twijfel

13. HC.Zondag36-37: 99-102 Zijn Naam hooghouden

12.HC.Zondag_35: 96-98 Geen beeldendienst.
11. HC. Zondag 34 (94,95) geen afgoden

10._HC_Zondag_8_24-25 Een_en_Drie.

9.HC_Zondag_25_65_-_Hoe_kom_ik_eraan.

8.HC-Zondag 7- 20-22 Door het geloof

7. HC Zondag 6 (19) - Ik weet van verlossing

6.HC Zondag 5,6 ( 12-18) Jezus God en Mens

5. HC. Zondag 4 - 9-11 Onder Gods toorn

4. H.C. Zondag 3 ( 6-8 )

3. H.C Zondag 2-3-5 Liefde of haat

2.H.C. Zondag 1-2- Reletiecirkel

1.HC-Zondag 1-1a Zijn eigendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda