Gemeente

Onze gemeente behoort bij de ring Hardinxveld. Hier behoren verder toe Nieuwpoort, Langerak, Streefkerk, Brandwijk, Goudriaan en Ottoland, Molenenaarsgraaf, Bleskensgraaf,
Wijngaarden, Boven-Hardinxveld en Giessendam-Neder-Hardinxveld (3 predikantsplaatsen).

In totaal dus 13 predikantsplaatsen.

Bij een predikantsvacature wordt gemiddeld één dienst per zondag vervuld door een ringpredikant. Eén van de ringpredikanten wordt aangewezen als consulent zolang de vacature duurt.
In breder verband behoort onze gemeente bij classis Alblasserdam.
De classis geeft leiding aan en houdt toezicht op de gemeenten die onder haar ressorteren. Vertegenwoordigers van de classis hebben zitting
in de Provinciale Kerkvergadering en de Generale Synode.

Deze zijn gemachtigd om voorstellen te doen over wat in de gemeenten leeft.

Kerkdiensten

Agenda