Catechisatie

 

 

Belijdeniscatechisatie

Ter voorbereiding op de openbare belijdenis van het christelijke

geloof zal de belijdeniscatechisatie gehouden.

Wanneer: Elke maandagavond vanaf D.V. 24 september 2018.

Vanaf 20.00-21.30 uur in het Hervormd Centrum.

We behandelen de kernzaken van het christelijke geloof.

Dit doen we in een persoonlijke context. Het gaat immers om een persoonlijke geloofsbelijdenis.

 

Doopcatechese/Doopverdiepingsavonden

Eens in de zoveel tijd wordt er doopcatechese gegeven. Beide ouders worden verwacht. Voor wie? Verplicht voor ouders die voor het eerst hebben laten dopen of gaan laten dopen.

Ouders worden hiervoor apart benaderd. De data moeten nog worden vastgesteld. De data worden vastgesteld afhankelijk daarvan of er een groepje ouders is.

Zij die deelnemen aan doopcatechese nemen eveneens deel aan doopgesprek. Omdat dit vaak niet in dezelfde periode valt.

 

Doopgesprek/doopaangifte

In de afgelopen jaren was er doopaangifte, waarbij 1 ouder aanwezig was met het trouwboekje. Zo’n moment was kort (een half uur). Daarbij bracht de wijkouderling dan een doopbezoek thuis. Komend seizoen willen we dit anders vormgeven. Het doel is een doopgesprek in het Hervormd Centrum waarbij beide ouders verplicht aanwezig zijn en van predikant of pastoraal medewerker verdere inleiding krijgen in de doopinhoud en daarbij ook met elkaar in gesprek kunnen. Dit heeft een aantal voordelen: 1. Zo staan we bewuster stil bij de doopinhoud. 2. Er is onderling gesprek tussen doopouders. 3. Er is een ontmoeting met de predikant voor de bediening van de Heilige Doop. Ouders worden gevraagd om zich telefonisch of per mail vooraf bij de predikant op te geven voor dit doopgesprek. In dit doopgesprek vindt ook de doopaangifte plaats.

Voor wie? Voor beide (!) ouders die willen laten dopen

Wanneer: D.V. 11 oktober, 29 november, 7 februari, 2 mei van 20.00-21.15 in het Hervormd Centrum.

 

Gemeenteavonden/Bijbelavonden

Ook dit seizoen zullen er weer gemeenteavonden gehouden worden. Deze gemeente-avonden zullen Bijbelavonden zijn. Een Bijbels thema of hoofdstuk wordt behandeld. In deze cyclus zullen er 1 of 2 avonden met een actueel (bijv. medisch-ethisch) thema worden gehouden.

Voor wie? Iedereen, jong en oud.

Wanneer: D.V.  27 september, 1 november, 6 december, 10 januari, 14 februari en 7 maart en 4 april. Het is van 20.00 tot 21.30 uur in het Hervormd Centrum.

 

Gemeenteavonden Heilig Avondmaal

De bezinningsuren in de week van voorbereiding worden op donderdagavond gehouden. Voor wie? Voor een ieder die zich bezint op het Heilig Avondmaal

De eerstvolgende data zijn: D.V. 13 september, 29 november,

21 maart en 20 juni om 20.00 uur in het Hervormd Centrum.

 

 

 

Aangepaste catechisatie

Deze wordt gehouden op de donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in het Hervormd Centrum.
Deze catechisatie is bedoeld voor degene
die de ‘gewone” catechisatie te moeilijk vinden.
De lessen worden gegeven door Dhr. A. de Bruin.
We behandelen iedere week een stukje van de catechismus.
De stof is eenvoudig en verdeeld in stukjes
Elke week wordt ereen verhaal verteld, dat bij de stof past en
visueel gemaakt met behulp van flanelplaten.
Het verhaal wordt op een eenvoudige en duidelijk manier verteld.
Daarnaast leren we elke week vragen en een aantal regels van een psalm.
Er wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden
van elke catechisant. De leden van de catechisatie
komen uit de regio Alblasserwaard-Oost,
maar kom je iets verder weg, dan ben je ook van harte welkom!
Aan het einde vande les drinken we gezellig met elkaar nog een kopje koffie of thee.
De catechisatie begint half september en duurt tot en met half maart.
Heb je vragen, bel gerust. Je mag natuurlijk ook altijd een keertje komen kijken.

Adrie Hakkesteegt (0184-663301)

Kerkdiensten

Agenda