Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In de bijlage vind u de eerste versie van ons Privacystatement, gebaseerd op het model van de Protestantse Kerk in Nederland

Privacystatement versie 1

Kerkdiensten

Agenda