Naar het archief

Agenda

Hier staan alle agendapunten.

   
 
Datum Titel Omschrijving
12.12.2019
Bijbelavond -
12.12.2019
Doopaangifte -
12.12.2019
Kerstfeestviering kinderklub -
13.12.2019
19.00 uur - 20.00 uur
Bidden voor en met jou.Elke vrijdagavond in de even week.

Hallo kinderen van een Vader,


 

Geef elkaar de hand, en laten wij samen danken en bidden,
ja ons verootmoedigen voor God en vragen of Hij de
gemeente wil bouwen tot eer en verheerlijking van Hem.
Die ons heeft lief gehad toen wij nog zondaren waren.


 

Hartelijk welkom voor in de kerk,
elke even week op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2019
Heilige Doop -
16.12.2019
20.00 uur
Chr.Krimpens mannen koor plus viviane -
01.01.2020
Nieuwjaarsdag bijeenkomst -
08.01.2020
Moderamenvergadering -
09.01.2020
Bijbelavond -
22.01.2020
Kerkenraadsvergadering -
13.02.2020
Bijbelavond -
26.03.2020
Bijbelavond -
23.04.2020
Bijbelavond -

Kerkdiensten

Agenda